ADMM esittely

ADMM - esittely

Toteutimme Savon Voimalle konseptiimme perustuen useita koneoppimisen (ML) ratkaisuja. Mitä tällainen konsepti sitten pitää sisällään?

Metadata kaiken keskellä

Uskomme vahvasti siihen että datan jäsentäminen tapahtuu metadatan avulla ja pelkät faktat eivät sinänsä kerro paljon. Haluamme konseptillamme tuoda käyttäjien nähtäville laajan kokoelman erilaista metadataa kehitetyistä ML - ratkaisuista, jotta niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Metadatan lisäksi tarvitaan käsitemalli eli ylimmän tason kuvaus erilaisista asioista, joita konseptiin kuuluu.  

Käsitemallimme

  ADMM eli analytical data mining mart on data mart, jonka avulla voidaan tuottaa ML - ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin. ML - ratkaisun lopputulos on score, joka voi olla esimerkiksi todennäköisyys tai sitten ehdollinen odotusarvo. Vain scoren hyödyntäminen liiketoimintaprosessissa tuottaa liiketoiminnallista arvoa, muussa tapauksessa hyöty jää jonkun ilmiön kuvailun asteelle. Data Scientist tuottaa mallin, jolla pyritään tiivistetysti kuvaamaan jotain ilmiötä tai ennustamaan sitä. Malliin liittyy myös algoritmi eli laskukaava, jolla tulos tuotetaan. Algoritmi ei täysin vastaa tilastotieteen estimaattoria, joka sekin on laskukaava. Käsitemallissamme kuvataan myös muita asioita, esimerkiksi käytetyt muuttujat ja niiden tyypit.  

ADMM - toteutus

  Olemme toteuttaneet ADMM - konseptiamme toistaiseksi yhdistelmänä Microsoftin Business Intelligence - teknologioita sekä avoimen lähdekoodin R - kieltä. Sinänsä konsepti voitaisiin hyvin toteuttaa muillakin teknologioilla. Yksittäisessä projektissa dataintegraatiot tulevat viemään eniten aikaa, konseptiamme käyttämällä saadaan nopeasti valmis toimintamalli mutta jokainen ympäristö on tietolähteiden osalta erilainen.  

Kysy lisää!

  Jos haluat keskustella asiasta ja kysyä miten tällainen konsepti otetaan käyttöön, niin ota yhteyttä myyntiimme: myynti@readysolutions.fi +358451374850

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan
Mikä on Microsoft Fabric?
Tutustu tarinaan
Mitä on optimointi?
Tutustu tarinaan
Ready Solutions kasvaa
Tutustu tarinaan
Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan
Mikä on Microsoft Fabric?
Tutustu tarinaan
Mitä on optimointi?
Tutustu tarinaan
Ready Solutions kasvaa
Tutustu tarinaan
Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan