Ennakoiva analytiikka – mitä hyötyä liiketoiminnalle?

28.8.2021

Organisaation kyky ennakoida tulevaisuutta sekä optimoida liiketoimintaprosessejaan ovat keskeisiä kyvykkyyksiä suurten muutosten keskellä. Mitä on ennakoiva analytiikka? Ennakoivalla analytiikalla tarkoitetaan menetelmiä, joissa organisaation hallussa olevan datan sekä erilaisten menetelmien avulla ennakoidaan joko tulevaisuuden tapahtumia tai voidaan saada tietoa siitä mitä olisi voinut tapahtua menneen datan perusteella jos tiettyjen taustamuuttujien jakauma olisi ollut ...

Siirry artikkeliin

Datahub vs PSD2

20.8.2021

Miten PSD2 ja Datahub suhtautuvat toisiinsa Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden uusi keskitetyn tiedonvaihdon palvelu. Katso alla olevasta esityksestä miten konsulttimme vertaavat sitä finanssialan PSD2 - direktiivin tarjoamiin tiedonvaihtopalveluihin. https://www.slideshare.net/myynti_rso/suomen-datahub-vs-psd2 Konsulteillamme on vahvaa kokemusta toimialalta, tutustu tarkemmin palveluihimme täältä!

Siirry artikkeliin

Azuren Logic Apps: liiketoimintasäännöt liiketoimintaprosessissa

7.8.2021

Liiketoimintasäännöt Mitä ovat liiketoimintasäännöt? Liiketoimintasäännöt ovat joukko erilaisia määritelmiä tai rajoitteita, jotka liittyvät tiettyyn liiketoiminnan osa-alueeseen. Esimerkiksi liiketoimintaprosessissa voidaan määritellä, että aiemmat velvoitteiden laiminlyönnit estävät sopimuksenteon. Logic Apps on Microsoftin pilvipalvelun Azuren palvelu erilaisten integraatioiden tekemisen, työnkulkujen käynnistämisen ja liiketoimintaprosessien suorittamisen tarpeisiin. Millaisia mahdollisuuksia Logic Apps tarjoaa nimenomaan liiketoimintasääntöjen suorittamiseen osana liiketoimintaprosessia? Alla ...

Siirry artikkeliin

Riskienhallinta ja ulkoiset tietolähteet

4.3.2021

Organisaation sisäiset ja ulkoiset tietolähteet Organisaation liiketoimintaprosessit käyttävät sekä tuottavat dataa, tätä kokonaisuutta voisi kuvata käsitteellä sisäinen data. Lisäksi on olemassa ulkoisia tietolähteitä, joita organisaatio voisi hyödyntää vaikkapa riskienhallinnan prosesseissaan. Mitä hyötyä sitten ulkoisen datan käytöstä on? Laadukas ja kattava ulkoinen data voi tehostaa organisaation prosesseja sekä tehdä palveluiden käyttökokemuksesta paremman kun ...

Siirry artikkeliin

Power BI:n ulkoiset työkalut – Jupyter Notebook & Python

19.1.2021

Power BI ja ulkoiset työvälineet Power BI:n käyttäjiä hemmoteltiin heinäkuussa 2020, kun Power BI Desktoppiin lisättiin tuki ulkoisille työkaluille (”External tools”)  Lyhyessä ajassa työkalut kuten Tabular Editor, DAX-Studio sekä ALM Toolkit ovat saavuttaneet suosiota ja tuoneet Power BI-kehittäjän työkalupakkiin uusia mahdollisuuksia. Kukin näistä työkaluista palvelee käyttäjää hieman eri näkökulmasta. Avaan näiden työkalujen ...

Siirry artikkeliin

HR-analytiikka ja poissaolot

20.12.2020

Poissaolojen analytiikasta Poissaolot ja erityisesti sairauspoissaolot ovat yksi tärkeimmistä henkilöstöanalytiikkaan liittyvistä asioista. Sairauspoissaolot maksavat ja ovat tietenkin haitaksi sekä yksilöille että koko organisaatiolle. Sairauspoissaolojen kasvu tiimissä voi kieliä ongelmista liittyen töiden järjestelyyn ja ylitöiden tekoon. Onko paahdettu liian pitkään liian kovaa päin seinää? Vai sattuuko poissaolo-määrän kasvaminen uuden yksikönvetäjän aloittamiseen? Onko ...

Siirry artikkeliin

Data Platform: turvaa salaisuutesi

2.12.2020

Data Platform eli data-alusta Aiemmassa kirjoituksessa käsiteltiin modernia data-alustaa (data platform). Data-alusta pystyy käsittelemään monenlaista dataa ja on yrityksen digitalisaatio - sekä analytiikkahankkeiden keskiössä. Tässä kirjoituksessa käydään läpi muutamia tapoja millä data-alustan kehityksessä voidaan huomioida tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ei-toiminnallisia vaatimuksia. Hyödynnä Azure Active Directory (AAD) ja RBAC täysimääräisesti AAD ja Azure yhdessä ...

Siirry artikkeliin

Power BI haltuun intensiivikurssilla

3.11.2020

Onko BI-alustan valinta organisaatiossasi ajankohtaista tai onko alustaksi jo aiemmin valikoitunut Microsoftin Power BI ja raporttikehitys olisi tarve saada nopeasti käyntiin?  Ready Solutionin kiitelty kaksipäiväinen Power BI:n perusteet -koulutus tarjoaa kattavan katsauksen ohjelmiston toimintaan ja raporttikehityksen aloittamiseen. Koulutus antaa valmiuden toteuttaa kevyitä raportteja kokonaan alusta aina julkaisuun saakka sekä vahvan pohjan, jonka päälle osaamista voi jatkossa rakentaa.   Koulutuksen ...

Siirry artikkeliin

Customer Voice

26.10.2020

Asiakasymmärryksen rooli yrityksen strategian ohjauksessa on merkittävä riippumatta siitä, onko kyse B2B- vai B2C-markkinasta, ja tuotetaanko tuotteita vai palveluita. Asiakastietoa kannattaisikin siis kerätä kaikista asiakasrajapinnoista aina fyysisistä kohtaamisista yksittäisen palvelupyynnön vastaanottamiseen. Nopeat NPS mittaukset ovat kevyitä vastata ja antavat arvokasta tietoa siitä onko jokin palvelukokemuksen osa-alueista selkeästi jäljessä muusta toiminnasta. ...

Siirry artikkeliin

Koulutuskyselymme

22.9.2020

Millainen koulutus sinua kiinnostaa? Olemme järjestäneet erilaisille organisaatioille räätälöityä koulutusta sekä yleisempiä kursseja yhteistyökumppaniemme kanssa. Tarkemmin koulutustarjontaamme pystyt tutustumaan täältä. Harjoitusmateriaalien avulla saamme helposti muokattua esimerkiksi Power BI – koulutusta sopiviin kokonaisuuksiin, vastaamalla alla olevaan kyselyymme autat kehittämään koulutustamme. Julkaisemme yhteenvedon tuloksista myöhemmin koulutusuutiskirjeemme tilaajille. Seuraa koulutustarjontaamme! Tilaa koulutus - uutiskirjeemme alta. ...

Siirry artikkeliin

Ready Solutions ohjelmistoja.fi – palvelun kumppaniksi

18.9.2020

Ohjelmistoja.fi SaaShop-verkkokauppa on tarkoitettu pääasiassa yrityksille, jotka etsivät ohjelmistoja liiketoiminnan kehittämiseen ja / tai haluavat keskittää ohjelmisto-ostonsa asiantuntevalle myyjälle. Verkkokaupasta löytyy laaja valikoima erilaisia ohjelmistotuotteita. Palvelut Teknologiaosaajakumppanit ovat erilaisten palveluiden tuottajia, jotka ovat erikoistuneet muutamiin osaamisalueisiin ja pystyvät näin auttamaan Ohjelmistoja.fi – palvelun asiakkaita erilaisissa liiketoiminnan kehittämistarpeissa. Olemme erikoistuneet Microsoftin teknologioihin ja meillä on ...

Siirry artikkeliin

Ready Solutions Oy:n energia-alan osaaminen vahvistuu

1.9.2020

Asmo Rantanen on aloittanut Business Advisorin roolissa Ready Solutions Oy:n projektissa. Asmo työskentelee projektien ja ratkaisujen myynnissä sekä konsulttina energia-alan asiantuntijapalveluidemme parissa. Asmolla on vuosien kokemus projektien ja asiantuntijapalveluiden myynnistä, ennen tuota rooliaan hän työskenteli pitkään energia-alalla erilaisissa myynnin, liiketoiminnan kehittämisen ja johdon tehtävissä. Viimeksi isompana kokonaisuutena Asmo oli toiminnanjohtajana Palveleva ...

Siirry artikkeliin

Azuren Logic Apps: pelastuspuhelukoneisto

23.8.2020

Joillain toimialoilla (teleoperaattorit, sähkönmyynti) on mahdollista, että asiakkaalla on tietty ”katuma-aika” ennen kuin sopimus siirtyy toiselle toimijalle. Tänä aikana on tietyissä olosuhteissa mahdollista tarjota asiakkaalle erikoistarjousta, jolla tämä jää vielä asiakkaaksi. Tällaista reagoivaa kampanjaa voisi kutsua ”pelastuspuheluksi”. Onko tällaisten kampanjan rakentaminen kallista ja vaatiiko se runsaasti ICT – resursseja? Ei välttämättä, ...

Siirry artikkeliin

Azuren Logic Apps: YTJ – rajapintaesimerkki

10.8.2020

Azuren Logic Apps on Microsoftin pilvipalvelun Azuren palvelu erilaisten integraatioiden tekemisen, työnkulkujen käynnistämisen ja liiketoimintaprosessien suorittamisen tarpeisiin. Millaisia mahdollisuuksia Logic Apps sitten tarjoaa ja millaista on kehittäminen sillä? Kirjoitin aiemmin keväällä blogikirjoituksessani Hilman tarjouspyyntöjen datan hakemisesta portaalin rajapintapalvelua käyttäen, välineenä oli tällöin Microsoftin Power Platformiin kuuluva Power Automate. Tässä jatketaan hieman ...

Siirry artikkeliin

Data Platform: replikointi ja integraatio palveluna

27.7.2020

Taustaa Kirjoitin edellisissä kirjoituksissa 1) ja 2) moderneista data platformeista eli data-alustoista. Data-alusta on organisaation datakeskeisen ajattelumallin keskiössä. Datakeskeinen ajattelumalli tarkoittaa sitä, että organisaation liiketoimintaprosessit ja käsitemallit ovat tärkeimmät asiat eikä niinkään sovellukset, jotka näitä suorittavat. Datakeskeinen ajattelumalli takaa jatkuvuuden, teknologiat voivat kyllä muuttua mutta tietyt osat prosesseista ja niiden käsittämistä asioista ...

Siirry artikkeliin

Power Platform: Hilma ja SPUGFI – esitys

14.6.2020

Asko Kauppinen esitteli Hilman portaalin rajapintapalvelun käyttöä Microsoftin Power Platformiin kuuluvalla Power Automatella SharePoint ja Teams User Group Finlandin kokoontumisessa 4.5.2020. https://www.slideshare.net/myynti_rso/hilma-ja-power-automate ...

Siirry artikkeliin

Data Platform: Microsoftin teknologiat

5.6.2020

Kirjoitimme edellisessä kirjoituksessa moderneista data platformeista eli data-alustoista. Data-alusta pystyy käsittelemään monenlaista dataa ja on yrityksen analytiikkahankkeiden keskiössä. Ready Solutions Oy on erityisesti Microsoftin teknologioihin keskittynyt yritys, millaisia komponentteja Microsoftin teknologiat tarjoavat data platformin rakentamiseen? Azure Active Directory (AAD) Ehkä yllättäen ajattelemme, että keskitetty identiteettien ja roolipohjaisten oikeuksien hallinnan (RBAC) mallin mahdollistava palvelu ...

Siirry artikkeliin

Power Automate: markkinoinnin automaation apuri

1.6.2020

Power Automatea voi hyödyntää myös markkinoinnin automaation järjestelmän tukena, esimerkiksi webhookkeja hyödyntäen kuten tästä esimerkistä käy ilmi. Järjestämme maanantaina 15.6.2020 klo 15 - 15.30 webinaarin tästä aiheesta, ilmoittaudu tähän alempaa. ...

Siirry artikkeliin

Data Platform: modernit ratkaisut

9.5.2020

Tiedonhallinta liiketoiminnassa Organisaation toiminnan keskiössä ovat liiketoimintaprosessit ja niihin liittyvät asiat, prosessi – sekä käsitemallinnus ovat sen vuoksi hyviä tapoja kuvata liiketoimintaa. Tiedonhallinta on eräs organisaation mahdollistavista liiketoimintaprosesseista taikka sitten osana kaikkia liiketoimintaprosesseja, tavoitteena kuitenkin sen varmistaminen, että on olemassa resursseja johtaa sekä kehittää liiketoimintaa. Joskus liiketoiminnassa ajatellaan asioita liikaa sovellusnäkökulmasta, että tietyn ...

Siirry artikkeliin

Tietovarastointi vakuutusalalla

20.4.2020

Vakuutusalan erityispiirteet Vakuutusalalla tietovarastoinnin avustama analytiikka tarjoaa laajoja mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen, mutta varsinkin isommilla vakuutusyhtiöillä on omat haasteensa tietovarastoinnin toteuttamisessa. Vaikeuksia voi sinällään jo aiheuttaa suuri tietomäärä, mutta erityisesti erilaisten lähdejärjestelmien suuri määrä. Vakuutusyhtiöllä voi olla historiansa takia useita vakuutus, korvaus sekä maksujärjestelmiä joista osa voi olla vieläpä vanhoja keskuskone eli ...

Siirry artikkeliin

Power Automate: postimies ja webhook

19.4.2020

Power Automate on helppokäyttöinen kehitysväline erilaisten rutiinien automatisointiin, Microsoftin Power Platform alustan osana sillä ja Power Appsilla voidaan luoda erikoistuneita liiketoimintasovelluksia. Kirjoitin aiemmassa blogikirjoituksessani Hilman tarjouspyyntöjen datan hakemisesta portaalin rajapintapalvelua käyttäen. Tässä jatketaan hieman samalla teemalla, mutta hyödyntäen työkulun käynnistymiseen ulkoista syötettä. Alemmassa kuviossa esitetään prosessi, jossa työkulku käynnistyy rajapinnan ...

Siirry artikkeliin

Power Automate: tarjouspyynnöt Hilmasta

16.4.2020

Power Platform on Microsoftin liiketoimintasovellusten kehitysalusta. Power Automatea voidaan käyttää erilaisten rutiinien automatisointiin varsin helppokäyttöisellä tavalla. Tällaisten kehitysvälineiden hyöty tulee siitä, että eri liiketoimintayksiköt ymmärtävät liiketoimintansa ja tietävät että aina on olemassa erilaisia prosesseja, jotka voitaisiin automatisoida mutta joiden kehitys perinteisillä välineillä olisi liian kallista. Microsoft Power Automate ...

Siirry artikkeliin

Konsultiksi liiketoimintatiedon pariin?

11.2.2020

Oletko kiinnostunut vaihtelevista asiakasprojekteista, uuden teknologian oppimisesta sekä erilaisten liiketoiminnan tarpeiden ratkaisemisesta datan avulla? Konsultin rooli voisi olla sinulle sopiva, jos tunnistat itsessäsi edellä mainittuja piirteitä. Tässä julkaisussa on tarkoitus kertoa, millaista on työskentely konsulttina ja millainen Ready Solutions Oy on yhtiönä. Tulemme julkaisemaan eri kanavissa tähän kokonaisuuteen liittyviä juttuja, seuraa meitä esimerkiksi LinkedInissä niin saat tietää ...

Siirry artikkeliin

Power BI tietolähteiden vaihto kantapalvelimen (nimen) vaihdoksen yhteydessä?

7.1.2020

Tässä blogissa käydään läpi, miten voidaan helposti vaihtaa datalähteet yhteen työtilaan (Workspace). Esimerkissä käytössä on Power BI ja organisaatiossa on paljon raportteja osa keskitettyjä ja hajautettuja eli käyttäjien itsenäisesti tekemiä. Nyt SQL palvelin vaihtuu ja raporttien pitäisi toimia myös tämän jälkeen. Tietenkin tämä onnistuu käsin, mutta jos työtiloja ja niissä olevia ...

Siirry artikkeliin

Power BI: Mitä raportteja meillä on? Mistä raporttiemme data tulee?

27.12.2019

Millä raporteilla on lähteenä käytöstä poistuva SQL palvelin? Ketkä hallinnoivat näitä raportteja? Onko tähän valmista ratkaisua? Tässä blogitekstissä käydään läpi yksi ratkaisu yllämainittuihin kysymyksiin tai esimerkiksi ratkaisu koko Power BI ympäristön automaattiseen dokumentointiin. Blogissa näytetään miten PowerShellillä saadaan organisaation kaikkien ryhmien (groups, workspace), niiden datamallien ja datalähteiden tiedot automaattisesti helppoon muotoon. Oikeudet Jos ...

Siirry artikkeliin

Pelaisitko tätä peliä?

5.12.2019

Heitetään kolikkoa, jos kruuna saat 1.5 kertaa alkuperäisen sijoituksesi eli 50% kasvua. Jos klaava niin alkuperäinen sijoitus kerrotaan 0.6 eli menetät 40%. Odotusavo on 1.05 € ensimmäiselle kierrokselle, jos sijoittaisit yhden euron. (0.5x1.5+0.5x0.6= 1.05) Montako kierrosta pelaisit ja paljonko sijoittaisit peliin alussa? Ohessa Power BI:llä toteutettu simulaation visuaalisaatio päätöksen tueksi. On simuloitu 1000 ...

Siirry artikkeliin

HRx 2019 tapahtuma

27.11.2019

Osallistuimme HRx 2019 tapahtumaan. Paljon mielenkiintoisia esityksiä, ja erityisesti keskustelut HR-johtajien kanssa olivat hyvin silmiä avaavia. Monella oli kiinnostusta ennustavaan HR-analytiikkaan, erityisesti poissaoloja haluttiin pystyä ennustamaan, ja niistähän toki on merkittävää inhimillistä ja rahallista säästöä saatavissa jos sairauspoissaoloja pystyttäisiin vähentämään. Myös avoin data 'paljonko sairauspoissaolot ovat keskimäärin suomessa/tällä alalla' tuntui ...

Siirry artikkeliin

Ennustetietokanta

17.11.2019

Mikä on ennustetietokanta? Ennustetietokannassa ylläpidät tehokkaasti erilaisten ennusteiden ja toteumien aikasarjoja sekä teet vertailuja ennusteversioiden välillä. Useissa projekteissamme on tullut eteen tilanne, jossa on olemassa toteumatietoja aikasarjoista ja niistä halutaan tuottaa ennusteita hieman eri tarkkuustasolla kuin toteumat itse ovat. Miten tällaisessa tilanteessa voisi toimia? Esittelemme alla kaksi vaihtoehtoa, toinen näistä on melko suoraviivainen, ...

Siirry artikkeliin

HR – analytiikka: henkilöstön vaihtuvuus

21.10.2019

HR-analytiikka tarjoaa työkaluja yritysten HR - toiminnolle sekä liiketoimintajohdolle. Aiempi HR - analytiikan perusasioihin johdattava kirjoitus löytyy täältä. Työntekijöiden menettäminen aiheuttaa yrityksille aina kuluja vähintään kahdella tapaa. Toisaalta rekrytointi vaatii aina mainontaa, haastatteluja ja muita ponnisteluja onnistuakseen, ja toisaalta uusi työntekijä aluksi opettelee tehtäviään ennenkuin hänen työpanoksensa on vanhan konkarin tasolla. ...

Siirry artikkeliin

Unit Economics

16.10.2019

      Mitä tarkoittaa unit economics? Unit economics (UE) eli yksikkötalouslaskelma on yrityksen liiketoimintamalli pienoiskoossa, esimerkiksi kuvaten tietyn segmentin yksittäisen asiakkaan tuottamia tuottoja ja kuluja. Tom Mohr on kuvannut tällaista mallia koko liiketoiminnan perustaksi. Asko Kauppinen kirjoitti Tom Mohrin kirjasta aiemmin arvostelun Medium.com - julkaisualustalle. Yksikkötalouslaskelma on ollut startup – maailmassa sijoittajien keskeinen tapa arvioida ...

Siirry artikkeliin

Data Platform ja Data Analytics

12.5.2019

Partner - statuksen päivitys Ready Solutions Oy sai äskettäin Microsoft Silver Partner statuksen osa-alueilta Data Platform ja Data Analytics. Mitä tällainen Microsoftin kokonaisuus pitää sisällään? Palveluita datan tallentamiseen, jalostamiseen ja informaation tuottamiseen Microsoftilla on erittäin vahva tarjoama erilaisten datapalveluiden osalta ja uskomme että asiakkaamme hyötyvät näiden laajemmasta käyttöönotosta. Lisäksi uusien palveluiden hyödyntäminen voi tapahtua monissa ...

Siirry artikkeliin

Projekti-raportointia Power BI:llä

21.3.2019

Projekti-raportointia Power BI:llä Olemme toteuttaneet projektiportfolioraportti - esimerkin, jossa käytetään Power BI:n avulla Microsoftin demodataa Project Onlinesta.   Projektienhallinnan kannalta raha on yleensä keskeinen asia ja siksi salkkutasolla olemme keränneet esille koko salkun kustannuksien datan. Tämä luo näkyvyyttä koko organisaation kehittämistoimintaan kun kaikkien salkkujen ja niiden projektien tiedot ovat näkyvillä. Kustannusdataa ovat esimerkiksi todelliset ...

Siirry artikkeliin

Energiankulutuksen joustosta 1

24.2.2019

Kohteen riippuvuus lämpötilasta Yksittäisen kohteen energiankulutuksen aikasarjat ovat useimmiten omasta välittömästä historiastaan, vuodenajasta sekä ulkolämpötilasta riippuvia. Monilla yhtiöillä on mahdollisuus tarkastella yksittäisiä aikasarjoja graafisesti, mutta miten ottaa haltuun koko mittaustietojen kokonaisuus? Ready Solutions Oy:n näkemyksen mukaan avainasemassa on mittausdatan mahdollisimman automaattinen hyödyntäminen, esimerkiksi koneoppimismenetelmien tuottamien ennusteiden avulla. Ennusteet ja mittausdatassa oleva informaatio ...

Siirry artikkeliin

HR Analytiikka – Nuppiluvut ja FTE

17.2.2019

Jatkamme tässä aiemman artikkelimme mukaisesti HR - analytiikkaan, jota perinteisesti HR - raportoinniksi sanotaan, liittyvien asioiden käsittelyä. Henkilöstön kokonaismäärä ("nuppiluku") ja kokoaikavastaavien määrä eli FTE:t ovat yksi tärkeimmistä HR  - raportoinnin ja analytiikan perusluvuista, antaen kuvan työntekijöiden määrästä yrityksessä ja missä osassa organisaatiota he työskentelevät. Nuppilukuja käytetään esimerkiksi kun suunnitellaan tarvittavaa ...

Siirry artikkeliin

ADMM esittely

26.1.2019

ADMM - esittely Toteutimme Savon Voimalle konseptiimme perustuen useita koneoppimisen (ML) ratkaisuja. Mitä tällainen konsepti sitten pitää sisällään? Metadata kaiken keskellä Uskomme vahvasti siihen että datan jäsentäminen tapahtuu metadatan avulla ja pelkät faktat eivät sinänsä kerro paljon. Haluamme konseptillamme tuoda käyttäjien nähtäville laajan kokoelman erilaista metadataa kehitetyistä ML - ratkaisuista, jotta niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Metadatan ...

Siirry artikkeliin

HR raportointi ja tietomallit

13.1.2019

HR - datan ymmärrys sekä hyödyntäminen on tärkeää kaikille isommille organisaatioille, alkaen pakollisesta viranomaisraportoinnista aina strategiseen HR-suunnitteluun ja linjauksiin suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin. Alla olevassa kuvassa näkyy HR - analytiikkaan, jota perinteisesti HR - raportoinniksi on kutsuttu, liittyvät peruskäsitteet. Yritys tallentaa työntekijän perustiedot kuten nimen ja osoitteen ja perustaa henkilölle työsuhteen (tai ...

Siirry artikkeliin

Ota CRM – sovelluksen data hyötykäyttöön

12.9.2018

Olemme aiemmin kirjoittaneet yrityksen CRM:n datan hyödyntämisestä, pääpaino silloin oli suorat yhteydet esimerkiksi Power BI:n avulla organisaation D365 ympäristöön. Mutta kaikille organisaatioille tämä ei ole riittävää, vaan vaaditaan datan yhdistämistä eri sovellusten olemassa olevien datojen kanssa. Tällöin käytännössä tarvitaan tietovarastoinnin tekniikoita. Tässä esimerkkitapauksessa oletamme, että organisaatiolla on on-premises mallilla rakennettu tietovarasto tai ...

Siirry artikkeliin

Gliffy – tehokas kuvausväline

2.9.2018

Monessa tilanteessa on koko kehitystiimillä oltava näkemys siitä, millaisen kokonaisuuden parissa työskennellään. Tietojärjestelmää kehitettäessä, olkoonkin vaikka liiketoimintajohdon käyttöön tuleva raportointisovellus, on syytä mallintaa sen ominaisuuksia ainakin jollain tasolla. Ready Solutions Oy:n konsultit ovat havainneet Gliffy – nimisen SaaS – palvelun toimivan tällaiseen tarkoitukseen mainiosti. Emme ole tehneet kyseistä palvelua tuottavan yrityksen kanssa ...

Siirry artikkeliin

Analytiikka, liiketoimintaa vai sovelluskehitystä?

10.8.2018

Onko analytiikka uusi asia? LinkedIniä tai muuta sosiaalista mediaa seuraamalla voisi helposti ajatella, että kotimaassa pääasiassa suuremmat konsulttiyritykset ja muut ohjelmistokehittäjät tekevät analytiikkaa, mutta todellisuudessa sitä tietysti tehdään eri organisaatioissa eri lähtökohdista. Isommat, ”perinteiset” tiedolla johtamiseen panostaneet organisaatiot ovat saattaneet jo vuosia sitten hankkia SAS tai SPSS Modeler - ohjelmistoja, joilla liiketoimintalähtöiset ...

Siirry artikkeliin

Onko datavisualisointi analytiikkaa?

1.8.2018

Mikä on oikeastaan analytiikan sisältö? Viimeisten vuosien aikana sanasta analytiikka on tullut ns. weasel word*, eli se voi tarkoittaa mitä tahansa. Datavisualisointi on datan eri asteikollisten muuttujien esittämistä kuvioiden avulla niin että ihminen yrittää jäsentää sen informaatioksi. Datan muuntaminen informaatioksi vaatii useimmiten jonkinlaisen kontekstin, ja luonnollisesti yrityksessä se on liiketoiminnan joku osa-alue. Vaikka ...

Siirry artikkeliin

Tiedätkö, toimiiko riskienhallintasi?

20.7.2018

Jos yrityksen riskienhallinta, asiakkaille tarjottu tuoteportfolio tai asiakaskohtainen hinnoittelu eivät ole keskenään sopusoinnussa niin on suuri vaara, että tästä voi aiheutua taloudellisia tappioita yritykselle. Monesti on vielä niin, että teoriassa riskienhallinnan periaatteet ovat hyvät ja riskeille altistuminen on ollut tietoista mutta liiketoimintajohdolla tai riskienhallinnalla ei ole ollut riittäviä välineitä varmistaa sitä ...

Siirry artikkeliin

Big Dataa ja Business Intelligenceä

11.5.2018

DI Lauri Talvikoski aloitti 11.5.2018 Ready Solutions Oy:n osakkaana ja vanhempana konsulttina. Laurilla on erittäin vahva kokemus Big Data -ohjelmistojen sekä palveluiden käytöstä erilaisissa ympäristöissä. Koulutukseltaan Lauri on Tuotantotalouden DI Aalto-yliopistosta. Lauri vahvistaa selkeästi Ready Solutionsin osaamista näillä alueilla ja toivotamme Laurin lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaamme.  

Siirry artikkeliin

Esittelyssä kolme yleistä tietomallinnusmenetelmää

12.4.2018

Mitä on tietomallinnus? Tietomalli määrittää ja dokumentoi ohjelmiston perussuunnittelun data-näkökulmasta. Mallinnus voidaan aloittaa korkean tason käsitteiden mallinnuksesta (conceptual data modeling), josta seuraava askel on looginen tietomalli ja lopuksi päädytään fyysiseen tietomalliin. Tässä artikkelissa esitellään kolme tietomallinnusmenetelmää fyysisen tietomallin tekemiseen. Tarkoituksena on näyttää miten erilaisia taulurakenteet ovat riippuen siitä mikä menetelmä on ...

Siirry artikkeliin

Ready Solutions kasvaa

19.3.2018

  Uusia osakkaita DI Jarkko Sahlman aloitti 19.3. Ready Solutions Oy:n osakkaana ja johtavana konsulttina. Jarkolla on erittäin laaja kokemus myynnin kehittämistehtävistä, energiamarkkinoista sekä erilaisten tiedolla johtamisen välineiden hyödyntämisestä, ml. QlikSense sekä QlikView. Aiemmin Jarkko on työskennellyt liikkeenjohdon konsulttina, energiatoimialalla myynnin ja riskienhallinnan johtotehtävissä sekä teollisuudessa controllerina. Koulutukseltaan Jarkko on tuotantotalouden DI ...

Siirry artikkeliin

Analytiikan datarakenteet

18.2.2018

Datarakenteet Yhtä tärkeitä asioita kuin data-analytiikassa käytettävät menetelmät ja niistä johdetut algoritmit, ovat datarakenteet. Vaikka käytännössä työtä niiden suhteen tekevät asiaan erikoistuneet asiantuntijat, niin myös organisaatiossa olisi hyvä olla ymmärrystä yleisellä tasolla millaiset ongelmat vaativat minkä tyyppistä datarakennetta. Datarakenne mallintaa jonkun kiinnostavan liiketoiminnallisen ilmiön suhteessa eri havaintoyksiköihin, aikaan tai näiden kombinaatioon. Alla olevassa ...

Siirry artikkeliin

Analytiikkaa, liiketoimintaa vai sovelluskehitystä?

9.2.2018

Data Science on ohjelmistokehittäjien ja konsulttien hallitsemaa ilmatilaa LinkedIniä seuraamalla voisi helposti ajatella että kotimaassa pääasiassa suuremmat konsulttiyritykset ja muut ohjelmistokehittäjät tekevät analytiikkaa, mutta todellisuudessa sitä tietysti tehdään eri organisaatioissa eri lähtökohdista. Isommat ei-ohjelmistokehitysorientoituneet organisaatiot ovat saattaneet jo vuosia sitten hankkiaSAS tai SPSS Modeler - ohjelmistoja, joilla liiketoimintalähtöiset data-analyytikot ovat tehneetanalytiikkaprosessejaan. Pankit, ...

Siirry artikkeliin

Onko koskaan syytä käyttää peräkkäistiedostoja?

3.2.2018

Vanhat järjestelmät ja mutkikas liiketoimintalogiikka Ready Solutions Oy:n Johtava konsultti Jonne Poutiainen kirjoitti aiemmin kokemuksiaan dataintegraatioista. Jatkan hieman samalla teemalla ja käsittelen yhtä erikoispiirrettä, joita joidenkin pitkään toimineiden organisaatioiden liiketoimintaan liittyy. Tiedostot integraatiotyyppinä Tiedostoja on käytetty integraatiotyyppinä (integration pattern) todella pitkään. Kyse on asynkronisesta integraatiosta, sillä useimmissa tapauksissa ei voida olettaa lähettävän tai ...

Siirry artikkeliin

Pilveä ja Poweria

22.1.2018

  Aiemman julkaisumme   dataosaamisesta mukaisesti, Ready Solutions opastaa suomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön uusia palveluita sekä kehittämään liiketoimintaansa datan avulla. Tässä kerromme miten asiakasdatasi, myyntiprosessisi ja erilaiset aktiviteetit saadaan visualisoitua Microsoftin Power BI – välineen avulla. Power BI on helppokäyttöinen, mutta paljon ominaisuuksia sisältävä tuote, jonka raportit voidaan jakaa pilvipalvelusta suoraan käyttäjille ilman ...

Siirry artikkeliin

Dataintegraation yleisimmät ongelmat

14.1.2018

Dataintegraatio projektit voivat olla varsin suuria investointeja ja työ ei yleensä pääty alkuperäisen projektin jälkeen. Uusia järjestelmiä rakennetaan ja liiketoiminta esittää uusia vaatimuksia, jotka tarkoittavat uusien dataintegraatioiden rakentamista. Tässä rakennustyössä täytyy olla tarkkana, muuten yritys voi huomata että rakennettu systeemi vaatii alati kasvavan ylläpitotiimin jotta dataintegraatioprosessit pysyvät pystyssä. ITssä on ...

Siirry artikkeliin

Lisää dataosaamista

29.12.2017

Ready Solutions edistämään suomalaisten yritysten dataosaamista Tilastokeskuksen tietojen perusteella vuonna 2016 Suomessa oli yhteensä 360 051 yritystä, joista yli kolmensadantuhannen liikevaihto oli alle 400 tuhatta euroa. Yrityksiä, joiden liikevaihto oli alle kymmenen miljoonaa, mutta enemmän kuin ensimmäisiksi mainitun joukon oli vain noin 11 000. Pienempienkin yritysten joukossa on yrityksiä, jotka voisivat saada liiketoimintahyötyjä lisäämällä ...

Siirry artikkeliin

Mikä olikaan paras liiketoimintasovellus?

2.12.2017

Paras liiketoimintasovellus? Salesforce vai Dynamics 365? Monesti tuntuisi luontevalta lähteä liikkeelle teknologiasta ja miettiä miten se voisi auttaa liiketoimintaamme. Entä jos kuitenkin miettisit mitä nyt teette ja mitä haluaisitte tehdä tulevaisuudessa? Kilauta kaverille voi olla ihan varteenotettava neuvo, jos haluaa kuulla missä jotkut muut ovat yritystänne edellä. Noistahan voi laatia listan erilaisista ...

Siirry artikkeliin

Teknologia helpottamaan pienemmänkin organisaation arkea!

24.11.2017

Asko kirjoitti Ready Solutions Oy:n kokemuksista, kun otimme käyttöön Dynamics 365 for Sales  ohjelmiston. Uudet teknologiat ja tavat tuottaa palveluita mahdollistavat myös pienemmille organisaatioille uusia kyvykkyyksiä.  Ja paras puoli on se, että tämä kaikki ei edes maksa kovin paljoa. Kannattaa seurata Dynamics 365 tarinamme seuraavia osia, Ready Solutions Oy:n LinkedIn profiili on ...

Siirry artikkeliin

Datan hyödyntäminen kuuluu kaikille

23.11.2017

Ei ole aikaa ja ainoa henkilö, joka meidän firmassa osaa SQL-kyselyitä, on nyt lomalla. Lisäksi otimme käyttöön taas uuden pilvipalvelun markkinointiosaston pyynnöstä eikä niihin datoihin päästäkään niin vain käsiksi. Kehitys kehittyy ja tulee uusia järjestelmiä markkinoille. Joku keksii, että tarvitsemme taas jonkun suunnittelujärjestelmän, kun vanhassa ei pysty kollaboratiivisesti tuottamaan hienoja korkean ...

Siirry artikkeliin

Ready Solutions Oy:n sivut on avattu

19.8.2017

Olemme pääsemässä vaiheeseen, jossa voimme julkaista sivustomme yleisölle. Tarkoitus on kertoa mitä osaamme, mitä olemme tehneet sekä toivottavasti saamme luvan muutaman mielenkiintoisen asiakastapauksen julkaisuun! Ready Solutions Oy julkaisee myös LinkedInissä sisältöä, seuratkaa meitä siellä. https://www.linkedin.com/company/ready-solutions-oy      

Siirry artikkeliin