Vaikuttavuus

Kytkemme analytiikan toimintaasi

Kytkemme analytiikan toimintaasi ja varmistamme että Tiedosta seuraa Toimenpiteitä ja niistä Tuloksia - eli Vaikuttavaa Analytiikkaa

Palveleeko nykyinen analytiikkasi riittävän hyvin toimintaa ja tiedon hyödyntäjiä?

Vaikuttavan analytiikan aikaansaamiseksi toimimme asiakkaidemme kumppanina seuraavilla osa-alueilla:

  • Vaikuttavuus; Varmistamme että analytiikka ja raportit palvelevat loppukäyttäjän tarvetta ja hän pystyy päättämään tarvittavista toimenpiteistä
  • Toimenpiteet; Autamme asiakasta kytkemään suoritettavat toimenpiteet analytiikkaan, jolloin saadaan analysoitua niiden todellinen vaikutus tuloksiin ja toimintaan.
  • Tarvemäärittelyt;  Käsittelemme yhteistyössä analytiikassanne hyödynnettävät käyttötapaukset ja luomme tarvemäärittelyt, joiden perusteella voidaan arvioida varsinaisen toteutustyön laajuutta ja tehdä järjestelmän sekä analytiikan toteutus.
  • Tiekartta; Kartoitamme kanssanne työpajoissa tavoitetilan ja kuvaamme kuinka siihen päästään – mikä on data-alustan toimenpiteiden aikataulu ja kustannus, mikä on sovellustason toimenpiteiden aikataulu ja kustannus sekä mikä on analytiikkatason aikaansaamisen aikataulu ja kustannus.

Hyödyt

Toimenpiteiden kytkeminen analytiikkaan auttaa merkittävästi parantamaan tulosten tulkintaa
Laadimme yhteistyössä kanssanne päätöksenteon tukena tarvittavat materiaalit ja laskelmat
Valmiiden toimintamalliemme ja työpajakokonaisuuksiemme avulla saat kattavan kuvauksen siitä kuinka tahtotila konkretisoidaan prioriteeteiksi, aikatauluiksi ja mitä kustannuksia niihin liittyy

Referenssit

Näin ratkaisumme ovat auttaneet asiakkaidemme toimintaa

Napapiirin Energia ja Vesi – Tiedolla johtaminen

Tutustu tarinaan

Mehiläinen – Edistyksellistä HR-analytiikkaa

Tutustu tarinaan

Leppäkoski – ketterä liiketoimintatiedon hallinta-alustaa

Tutustu tarinaan