Data Science

Data Science on liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen apuväline, eroten perinteisestä operatiivisesta tai strategisesta raportoinnista siinä, että erilaisia mitattujen ilmiöiden vaikutussuhteita ja ennusteita pyritään tuottamaan algoritmien avulla. Datavisualisointi tai perinteisempi data-analytiikka on luonteeltaan enemmän erilaisten ilmiöiden tarkastelua ihmisen havaintokyvyn asettamissa rajoissa, vaikka käytössä olisikin modernit ratkaisut kuten Power BI.

Data Science kokoaa yhteen työkaluja tietojenkäsittelytieteestä (esimerkiksi koneoppiminen), tilastotieteestä sekä sovelletusta matematiikasta.

Olemme Microsoftin Gold – tason kumppani Data Analytics ja Data Platform osa-alueilla. Vahvaa toimialaosaamista meillä on energia-alalta, jossa olemme tehneet ennustemalleja ja apuvälineitä mm. riskiperusteiseen hinnoitteluun.

Kysy lisää!

Asko Kauppinen, partner

+358451374850

asko.kauppinen@readysolutions.fi