Ready HR-analytics ratkaisu

Tarjoamme HR-analytiikkaan ja raportointiin Ready HR-analytics ratkaisumme. Valmis ratkaisumme on täysiverisenä pilviratkaisuna helppo ottaa käyttöön, ja se on modulaarinen eli Asiakas voi valita vain tarvitsemansa osiot omiin tarpeisiinsa. Loppukäyttäjän näkymä on toteutettu Power BI:llä, joka on datan visualisoinnissa maailmanlaajuisesti käytetty palvelu. Asiakkaalla on myös oikeus muokata näkymiä haluamallaan tavalla.

Ready HR-analytics sisältää mm. seuraavat osa-alueet:

 • Edistynyt analytiikka ja ennakointi
 • Henkilömäärät
 • Poissaolot
 • Vaihtuvuus
 • Osaamisenhallinta
 • Rekrytointi
 • Eläköityminen
 • Tapaturmat
 • Työtyytyväisyys
 • Skenaariot

Ready HR-analytics ja edistynyt analytiikka

 • Edistynyt analytiikka keskittyy ennustavaan ja ohjaavaan analytiikkaan
 • Poissaolojen ennakointi
  • Onko toistuvia poissaloja, voidaanko tunnistaa poissaolojen tekijät, miten poissaolot jaksottuvat, Kuinka pitkiä poissaoloja?
 • Vaihtuvuuden ennakointi ja vähentäminen esimerkkinä ohjaavalle analytiikalle
  • Mitkä tekijät voivat lisätä lähdön todennäköisyyttä ja mitkä vähentävät Esimerkiksi mitä ammattiryhmää tämä koskee ja minkälaiset avainhenkilöt ovat suurimmassa riskissä

Kiinnoistuitko? Ota yhteyttä myynti@readysolutions.fi!