Jämsän kaupunki – talouden ja toiminnan mittarit modernilla data-alustalla

Jämsän kaupunki -logo
Asiakas
Jämsän kaupunki
Toimiala
Julkinen sektori
Kokoluokka
1000 työntekijää
Tarjottu asiantuntemus
Azure Data Platform

Microsoftin Azuren Data Platform ja Power Platform tarjoavat nykyaikaiset työkalut Jämsän kaupungin tiedolla johtamiseen. Kaupungin talouden ja toiminnan dataa yhdistelevä ratkaisu on selkeä edistysaskel.

Tausta


Jämsän kaupunki halusi ottaa modernit tiedolla johtamisen ja analytiikan työkalut käyttöönsä. Jämsän kaupungin tarkoituksena oli saada aikaan kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa yhdistyvät talouden ja toiminnan mittarit. Teknologiavalinnat kohdistuivat Microsoftin skaalautuviin palveluihin ja toimittajaksi valittiin julkisen hankinnan kilpailutuksen jälkeen Ready Solutions Oy.

Hanke


Hankkeen alussa käytiin läpi tarkemmin eri toimialojen tarpeet kehitettävälle ratkaisulle. Jämsän tietohallinnon kanssa toteutettiin ympäristön luominen Azureen tiedolla johtamisen kokonaisuudelle.

Tekninen kehittäminen käynnistettiin Azure Synapse Analyticsin, sekä muiden Azure Data Platform palveluiden perustamisella, joka saatiinkin Ready Analytics Architecture mallipohjalla nopeasti pystyyn. Azure Synapse Analytics on Microsoftin data- ja analytiikkapalveluita yhdistävä kokonaisuus, joka tarjoaa huipputyökalut nykyaikaiselle tiedolla johtamiselle.

Asiakas oli valinnut tiedolla johtamisen kohdealueiksi talouden, HR:n, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Näistä määriteltiin toteutettava kokonaisuus eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tietyt avoimet datat haluttiin integroida tietovarastoon.

Tässä hankkeessa haastetta aiheutti toivottujen mittarien määrittely, yhteyksien avaaminen sekä tarvittavien tietojen saaminen asiakkaan lähdejärjestelmistä. Nämä aiheuttivat tietyiltä osin viivästystä projektiin. Ready Solutions Oy toteutti tuosta vaiheesta eteenpäin data-integraatiot tietovarastoon, sekä rakensi Power BI:llä laajan tietoja yhdistelevän raportointiratkaisun. Soveltuvilta osin hyödynnettiin valmisratkaisuja, kuten Ready HR Analytics sekä Ready Talousraportointi.

Lopputulokset


Hankkeeseen liittyvistä haasteista huolimatta lopputuloksena saatiin moderni data-alusta ja yhtenäisesti mallinnettu tietovarasto sekä raportointiratkaisu. Toteutettu kokonaisuus palvelee nyt asiakasta hyvin ja mahdollistaa tiedolla johtamisen kehittämisen Jämsän kaupungilla myös tulevaisuudessa.

Kommentteja asiakkaalta:

Ready Solutions perusti Azure data-alustan varmoin ottein

Heli Helminen, Tietohallintopäällikkö

Readyn talousraporttikokonaisuus helpottaa talouden seurantaa toimialoilla ja säästää talouspalvelun resursseja

Heidi Hakonen, Taloussihteeri

Kyllä saa olla tyytyväinen, kun tätä lopputulosta katsoo niin lopussa kiitos seisoo!

Jämsän kaupungin johtoryhmän jäsen
Jämsän kaupunki -logo
Asiakas
Jämsän kaupunki
Toimiala
Julkinen sektori
Kokoluokka
1000 työntekijää
Tarjottu asiantuntemus
Azure Data Platform