Pilvipalveluilla toteutetaan digitaalista transformaatiota

Organisaatioiden strategioissa on nykyään merkittävässä roolissa digitaalinen transformaatio, pelkästään uuden teknologian käyttöönotto olemassa olevien liiketoimintaprosessien tehostamisessa ei riitä vaan tarvitaan myös suurempia muutoksia alla olevissa liiketoimintamalleissa. Pilvipalveluiden käyttöönotto on yksi tapa tuoda joustavuutta organisaation toimintaan.

Pilvipalveluiden hyödyt perustuvat kehittämisen nopeuteen, skaalautuvuuteen, kustannustehokkaan vikasietoisen arkkitehtuurin toteuttamisen mahdollisuuteen, kehittäjäkokemukseen sekä globaalien pilvipalveluiden tuottajien (CSP, Cloud Service Provider) kykyyn luoda uusia palveluita. Pilvipalveluiden tuottajat investoivat merkittäviä summia datakeskuksiin ja tietoliikenneverkon yli tarjottaviin palveluihin, myös tietoturvan osalta. Useimmilla muilla organisaatioilla ei ole yksinään vastaavia resursseja kuin näillä keskeisillä pilvipalveluiden tuottajilla

Microsoftin Azure on johtava pilvipalvelu

Microsoftin Azuressa on tarjolla runsaasti erilaisia palveluita melkein jokaiseen tarpeeseen eivätkä kaikki näistä palveluista ole Microsoftin -  esimerkiksi Oracle on suunnittelemassa tuovansa omia laitteitaan ja niiden varaan luotuja palveluita Azuren datakeskuksiin.

Azure OpenAI – palveluilla otetaan tekoälyä tehokkaasti käyttöön vaatimustenmukaisuuden huomioivalla tavalla, mutta tässä kehittämisessä on syytä huomioida muut Azuren palvelut, joita tekoälyä hyödynnettäessä kuitenkin käytetään. Muussa tapauksessa päädytään erilaisten dataratkaisujen siiloihin ja vaikeaan hallittavuuteen sekä kustannustason ennakoimattomuuteen.

Näiden syiden vuoksi katsomme, että Azure pilvipalveluna on johtava.

Azuren arkkitehtuurityön vaiheistus ajassa

Cloud Adoption Framework for Azure on Microsoftin julkipilven käyttöönottoon tarkoitettu viitekehys, josta löytyy suosituksia ja valmiita toimintamalleja aina pilvistrategiasta henkilöstön julkipilviosaamisen varmistamiseen.   

Käytännössä työ etenee matkana Microsoftin Cloud Adoption Framework for Azuren mukaisesti ja kattaa seuraavia vaiheita.

  • Määritellään strategia pilvisiirtymän taustalle
  • Suunnitellaan pilvisiirtymä ja dokumentoidaan nykytila
  • Valmistellaan ympäristöt Azureen
  • Otetaan käyttöön Azuren palvelut
  • Luodaan organisaation toimintaan soveltuva Azure – hallintamalli
  • Luodaan sopivat seurannan ja reagoinnin toimintamallit
  • Suojataan kriittiset resurssit ja varmistetaan toiminnan jatkuvuus eri tilanteissa

Lopputuloksena Azuressa on organisaatiolle sovitettuna erilaisia työkuormia ja mahdollisuuksia nopeasti kehittää uusia sovelluksia markkinoilla tapahtuvat muutokset huomioiden.

Hyödyt

Pilvipalveluiden avulla vauhtiin digitaalisessa transformaatiossa
Microsoftin Azuren avulla selkeitä kokonaisuuksia liiketoiminnan tarpeisiin
Hallintamalli mahdollistaa muutoksia kestävän ja ketterän toimintamallin

Pilvipalveluihin liittyvät palvelumme

Ratkaisut

Valmisratkaisut

Palvelut

Konsultointipalvelut

Hallintamalli Azuressa

Tutustu
Koulutus

Tutustu