Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

tietosuoja@readysolutions.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ready Solutions Oy (”Yhtiö”,”Me”) käsittelee asiakassuhteiden hoidon, kumppanuusjärjestelmiin osallistumisen sekä markkinoinnin ja myynnin tarkoituksia varten henkilötietoa.

Käsittelemme yrityspäättäjien sekä yritysten muiden yhteyshenkilöiden tietoja.  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakas- tai kumppanuussuhde johonkin yritykseen, jonka palveluksessa henkilöt ovat tai Yhtiön oikeutettu etu toteuttaa tehokkaasti markkinointia päätöksentekijöiden yhteystietojen käsittelyn avulla.

Ready Solutions Oy:llä on julkisessa internetissä osoitteessa www.readysolutions.fi sivusto (”Sivusto”), jonka avulla Yhtiö markkinoi palveluitaan sekä tarjoaa kanavan yhteydenottoon.  Käyttäjien sivuston käytön seurauksena voi kertyä henkilötietoa, erityisesti kommenttien muodossa. Yhtiöllä on oikeus hallinnoida kommentointia Sivustolla.

Käsiteltävät henkilötietojen tietoryhmät

Käsittelemme seuraavia tietoryhmiä:

Sivustomme osalta käsittelemme seuraavia tietoja:

Henkilötietojen tietolähteet

Käsittelemämme henkilötiedot perustuvat seuraaviin tietolähteisiin

Henkilötietojen luovutukset ja käsittely EU/ETA-alueen ulkopuolella

Henkilöihin suoraan liittyviä tietoja käsitellään pääasiassa EU/ETA-alueella.

Sivustomme käytön yhteydessä evästeiden kautta kerättyä tietoa käsitellään Google Analytics – palvelussa EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle myös, jos se muutoin on edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia (esim. tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai muu tietosuojaan liittyvän lainsäädännön hyväksymä peruste).

Luovutamme henkilötietoja käsittelijän roolissa toimivimme palveluntarjoajille joiden kanssa meillä on sopimus asiasta. Käsittelijöillä ei ole oikeutta käsitellä tätä henkilödataa omia tarkoituksiaan varten.

Evästeet ja vastaavat teknologiat

Sivustolla käytetään evästeitä ja vastaavien teknologioita seuraavien syiden vuoksi:

Sivuston käyttäjä voi sivustolle tullessaan tehdä valintoja käyttämämme suostumusjärjestelmän puitteissa jos haluaa rajoittaa tai estää evästeiden toimintaa. Evästeiden tietoa ei yhdistetä muuhun käyttäjätietoon, jota Yhtiölle voisi kertyä Sivustoa käyttävien käyttäjien toimesta.

Henkilötiedon suojauksen periaatteet

Henkilötiedot sijaitsevat palveluissa, jotka on teknisesti suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat vain tietojen käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden tiedossa. Käsittelijöillämme on voimassaoleva sopimus sekä ohjeet henkilötiedon käsittelyn suhteen.

Tietojen tarkastusoikeus, oikaisuoikeus sekä muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojensa tarkastamista sekä virheellisten tietojen korjaamista.

Rekisteröidyn henkilön täytyy ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot on ilmoitettu ylempänä.

Tiedot voidaan poistaa tilanteissa, joissa joku muu lainsäädäntö kuten kirjanpitoon liittyvä, ei aseta esteitä tietojen välittömälle poistamiselle.