Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

 • Ready Solutions Oy
 • 2824591-5
 • Taivaanvuohentie 2 A3 00200 Helsinki

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

 • Asko Kauppinen

tietosuoja@readysolutions.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ready Solutions Oy (”Yhtiö”,”Me”) käsittelee asiakassuhteiden hoidon, kumppanuusjärjestelmiin osallistumisen sekä markkinoinnin tarkoituksia varten henkilötietoa.

Käsittelemme yrityspäättäjien sekä yritysten muiden yhteyshenkilöiden tietoja.  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakas- tai kumppanuussuhde johonkin yritykseen, jonka palveluksessa henkilöt ovat tai Yhtiön oikeutettu etu toteuttaa tehokkaasti markkinointia päätöksentekijöiden yhteystietojen käsittelyn avulla.

Ready Solutions Oy:llä on julkisessa internetissä osoitteessa www.readysolutions.fi sivusto (”Sivusto”), jonka avulla Yhtiö markkinoi palveluitaan sekä tarjoaa kanavan yhteydenottoon.  Käyttäjien sivuston käytön seurauksena voi kertyä henkilötietoa, erityisesti kommenttien muodossa. Yhtiöllä on oikeus hallinnoida kommentointia Sivustolla.

Käsiteltävät henkilötietojen tietoryhmät

Käsittelemme seuraavia tietoryhmiä:

 • Henkilön nimitiedot (etunimet, sukunimi, titteli)
 • Henkilön yhteys yritykseen
 • Henkilön yhteystiedot (matkapuhelin, työpuhelin, mahdollinen sähköpostiosoite)
 • Henkilön tietojen lähde (kanavatietoa)
 • Henkilöön liittyvien aktiviteettien tiedot

Sivustomme osalta käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Kommentoijan nimitiedot
 • kommentoijan sähköpostiosoite (ei julkisesti näkyvillä)
 • Kommentoijan sivuston osoite
 • Kommentin aikaleima
 • Kommentin sisältö

Henkilötietojen tietolähteet

Käsittelemämme henkilötiedot perustuvat seuraaviin tietolähteisiin

 • Asiakasyritysten kontaktihenkilöiden tiedot
 • Kumppaniyritysten kontaktihenkilöiden tiedot
 • Oma kontaktointi eri yrityksiin
 • Ready Solutions Oy:lle lähetetyt tarjouspyynnöt
 • Erilaisten tapahtumien kautta kerätyt yhteystiedot
 • Sivustomme käyttäjien itse antamat tiedot

Henkilötietojen luovutukset ja käsittely EU/ETA-alueen ulkopuolella

Henkilöihin suoraan liittyviä tietoja käsitellään pääasiassa EU/ETA-alueella.

Sivustomme käytön yhteydessä evästeiden kautta kerättyä tietoa käsitellään Google Analytics – palvelussa EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle myös, jos se muutoin on edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia (esim. tietojen vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan EU-US Privacy Shield -tietosuojaperiaatteita, tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai muu tietosuojaan liittyvän lainsäädännön hyväksymä peruste).

Evästeet ja vastaavat teknologiat

Sivustolla käytetään evästeitä seuraavien syiden vuoksi:

 • Markkinoinnin tuloksellisuuden seuranta
 • Sivuston resurssien toimivuuden ja suorituskyvyn seuranta
 • Yleinen käyttäjätilastointi

Sivuston käyttäjä voi selainasetuksiaan muuttamalla rajoittaa evästeiden toimintaa. Evästeiden tietoa ei yhdistetä muuhun käyttäjätietoon, jota Yhtiölle voisi kertyä Sivustoa käyttävien käyttäjien toimesta.

Lisää tietoa evästeistä löytyy esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta.

Henkilötiedon suojauksen periaatteet

Henkilötiedot sijaitsevat palveluissa, jotka on teknisesti suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat vain tietojen käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden tiedossa.

Tietojen tarkastusoikeus sekä muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojensa tarkastamista sekä virheellisten tietojen korjaamista.

Rekisteröidyn henkilön täytyy ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot on ilmoitettu ylempänä.

Tiedot voidaan poistaa tilanteissa, joissa joku muu lainsäädäntö kuten kirjanpitoon liittyvä, ei aseta esteitä tietojen välittömälle poistamiselle.