Azure Databricks tarjoaa kokonaisvaltaista analytiikan kehittäjäkokemusta hyvin erilaisille käyttäjärooleille Data Engineer – työtä tekevistä aina koneoppimismallien ja AI:n kehittäjiin asti. Databricks on Databricksin kaikissa kolmessa globaalissa pilvipalvelussa tarjoama kokonaisuus, joka hyödyntää kunkin pilvipalvelun omia natiiveja palveluita taustalla. Azuressa keskeiset palvelut ovat Azure Storage, Azure Key Vault sekä identiteetin- ja käyttöoikeuksien hallintaan Microsoft Entra ID.

Azure Databricksin avulla voidaan siis luoda moderni data-alusta hyvinkin yhtenäisellä kehittäjäkokemuksella.

Azure Databricksin tarjoamat ominaisuudet

Alla on lyhyesti kuvattu Azure Databricksin tarjoamat ominaisuudet eri rooleissa työskenteleville käyttäjille

  • Data Engineer - roolissa työskenteleville loistavat mahdollisuudet rakentaa erilaisia datan käsittelyn putkia Notebookkien avulla eri ohjelmointikielillä
  • Data Analyst - roolissa työskenteleville mahdollisuus hyödyntää Data Engineer – roolissa työskentelevien tuottamia datoja
  • Data Scientist – roolissa työskenteleville mahdollsuus luoda erilaisia AI / ML malleja ja tallentaa kehityksen tulokset hyödyntäen Azure Databricksin MLflow – ominaisuuksia
  • ML Engineer – roolissa työskentelevälle MLflow – ominaisuudet tarjoavat kyvykkyydet ylläpitää kehitettyjen malleja niiden elinkaaren mukaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ja luoda integraatiot muihin prosseihin

Hyödyt

Azure Databricks tarjoaa modernin ja yhtenäisen kehittäjäkokemuksen
Databricks palveluna on käytettävissä kaikissa kolmessa globaalissa pilvipalvelussa, mahdollisuus migraatioon olemassa
Kokeneen ja Microsoftin kumppanina pitkään olleen toimittajan osaajien avulla löydät sopivimman ja tulevaisuuteen skaalautuvan ratkaisun