Case CSC – kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportointi

CSC-organisaatiologo
Asiakas
CSC / Digia
Toimiala
ICT-Palvelut
Tarjottu asiantuntemus
Azure Data Platform

Talousraportointia Azuren data-alustalla

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus on suomalainen, valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan osaamiskeskus, joka tuottaa asiakkailleen kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita. Digian CSC:lle toimittamassa projektissa tuotettiin CSC:lle tietovarastoinnin, dataintegraatioiden ja data-analytiikan kehityspalvelua.

Hankkeen sisältö

Tässä hankkeessa kehitettiin yhteiskunnallisesti tärkeää kuntien ja hyvinvointialueiden määriteltyyn taksonomiaan perustuvaa talousraportointia.  Digian asiakas CSC on ollut erittäin tyytyväinen Ready Solutionin osaamiseen sekä työotteeseen ja tavoitteet projektissa saavutettiin ja ylitettiin.

Tekninen toteutus tapahtui pääasiassa Azuressa olevan data-alustan avulla, mitä hyödynnettiin laaja-alaisesti. Azure Data Factory, Azure SQL -tietokannat, Azure Function Apps, Azure App Insights sekä Azure Service Bus ja Power BI -raportointityökalu olivat tärkeässä osassa raportointialustan kehitystyössä. Lopputulos palvelee laajaa käyttäjäjoukkoa ja vähentää turhan työn määrää.

Asiakasnäkökulma

"Kiitämme Ready Solutionin porukkaa joustavasta yhteistyöstä ja siitä, että samalla ehditte perehdyttää myös meidän henkilökuntaamme uusiin Azuren palveluiden tuomiin mahdollisuuksiin"

Tuija Raaska, Johtaja, Digialustat ja palvelunhallinta CSC
CSC-organisaatiologo
Asiakas
CSC / Digia
Toimiala
ICT-Palvelut
Tarjottu asiantuntemus
Azure Data Platform