Fineltecin edistyksellinen data-alusta

Fineltec-yrityslogo
Asiakas
Fineltec
Toimiala
Elektroniikkatuotanto

Analytiikka Elektroniikkavalmistuksen tukena

Fineltec, vahva ja luotettu elekronikkateollisuuden toimija ryhtyi yhteistyöhön Ready Solutionsin kanssa luodakseen ratkaisun, joka maksimoi operatiivisen datan arvon, ja mahdollistaa toimintojen datapohjaisen jatkokehittämisen. Valituiksi teknologioiksi tulivat Microsoft Azure ja Power BI.

Haaste:

Viime vuodet ovat olleet täynnä merkittävää globaalien toimitusketjujen epävarmuutta, ja elektroniikkavalmistuksen toimiala ole ollut tästä poikkeus. Tämän seurauksena komponenttien hintaheilahteluista on tullut osa arkea, ja niiden toimitusriskit voivat vaihdella huomattavasti toimituserien välillä.

Nämä epävarmuustekijät yhdistettynä markkinoiden sanelemiin kasvaneisiin toimituseräkokoihin toimitusten varmistamiseksi, aiheuttavat suurta harmia kustannusten ja varaston hallinnan osalta, sekä hankaloittavat näkyvyyttä sekä komponenttien että lopputuotteiden hintatrendeihin. Yritykselle kuten Fineltec, joka hallinnoi kymmeniätuhansia komponentteja tuotevalikoimassaan, perinteinen tilanteen hallinta ja johtaminen muuttuu erittäin työlääksi ja monimutkaiseksi.

Ratkaisu:

Ready Solutionsin avulla Fineltec valitsi ongelman ratkaisemiseksi pilvipohjaisen lähestymistavan hyödyntäen Microsoft Azuren tarjontaa.

Fineltecin visio? Data-alusta, joka yhdistää operatiivisen datan eri lähteistä, mahdollistaa tiedon joustavan prosessoinnin ja voi myöhemmässä vaiheessa skaalautua tekoälysovellusten vaatimiin laajempiinkin laskentakapasiteettitarpeisiin.

Projektin tavoite? Kattavien, reaaliaikaisten oivallusten mahdollistaminen materiaalikustannusten osalta, ja niiden liiketoiminnallisten vaikutusten arviointi kaikilla tuoterakenteiden tasoilla. Microsoft Power BI valittiin pääasialliseksi visualisointityökaluksi helppokäyttöisyyden ja joustavien visualisointimahdollisuuksien ansiosta.

Ready Industrial analytics -mallipohja
Ready Industrial analytics -mallipohja toimi perustana Fineltecin ratkaisulle.

Projektin toteutus ja tulokset:

Projekti toteutettiin Readyn hyväksi havaitulla ja rakenteellisella ratkaisumallilla:

  1. Liiketoimintaongelman perusteellinen määrittely ja ymmärtäminen.
  2. Tietoalustan integrointi lähdejärjestelmiin.
  3. Tietomallinnus ja datan prosessointi.
  4. Analytiikan ja visualisointien luominen Power BI:llä, noudattaen joustavaa ja yhteistyötä painottavaa työskentelytapaa Fineltecin liiketoiminta-asiantuntijoiden ja Ready Solutionsin kehittäjien kanssa.

Projektin tuloksena Fineltec on saanut vertaansa vailla olevan reaaliaikaisen näkyvyyden materiaalikustannuksiin läpi tuoteportfolion, poistaen käsityön ja Excel-taulukoiden selaamiset.

Fineltec voi nyt vastata hetkessä kysymyksiin, kuten:

  • Mikä on minkä tahansa lopputuotteen tai komponentin materiaalikustannusten hintatrendi?
  • Porautuminen lopputuotteen rakenteeseen, ja niiden alikokoonpanojen tai komponenttien tunnistaminen, jotka vaikuttavat eniten lopputuotteen kannattavuuteen.
  • Niiden komponenttien reaaliaikainen tunnistaminen, jotka saattavat aiheuttaa kannattavuusongelmia, mahdollistaen nopean tilanteeseen reagoimisen.
  • Komponentin nykyisen markkinahinnan ja varastossa olevan, aiemmin ostetun komponentin hintaeron laskenta.

Kehitystyön tuloksena Fineltec ei ole vain valmis tulevaisuuteen, vaan myös näyttää suuntaan tiedon hyödyntämisen osalta elektroniikkateollisuudessa.

Fineltec-yrityslogo
Asiakas
Fineltec
Toimiala
Elektroniikkatuotanto