Korsisaari Oy – Ready Business Analytics tuotti jo pilotissa merkittävät hyödyt liiketoimintojen johtamiseen

Logistiikkaketju
Korsisaari Oy -yrityslogo
Asiakas
Korsisaari Oy
Toimiala
Kuljetuspalvelut
Tarjottu asiantuntemus
Ready Business Analytics

Tausta

Korsisaari Oy:n haasteena oli, että taloushallinto ja liiketoiminnot käsittelivät useita erilaisia versioita Excel-raporteista ja raporttien laatiminen vei paljon aikaa. Raportteja varten oli manuaalisesti laskettava usean yhtiön lukuja yhteen eikä tilannetta voinut tarkastella haluamanaan ajankohtana eikä verrata kehitystä helposti vertailujaksoon.

Korsisaaren CFO Petteri Mussalo päätti lähteä hakemaan ratkaisua tilanteeseen haastattelemalla raportointiympäristöjen toimittajia ja kilpailuttamalla konsernin kattavan data-alustan sekä analytiikkakokonaisuuden. Petterin mukaan Ready Solutions:in valintaan vaikuttivat reagointinopeus, aiemmat referenssit vastaavista toimituksista sekä Readyn valmisratkaisut data-alustaan ja analytiikkaan, joiden ansiosta toimitusta voitiin nopeuttaa.

Toimitus

Toimitus aloitettiin pilotointivaiheella, jossa pystytettiin Azure Data Platform ja Power Platform -alusta. Alustan käyttöönotto tapahtui Readyn Infrastructure as a Code (IaC) -toimintapaan sisältyvien ympäristön konfiguraatioautomaatioiden avulla päivässä. Seuraavaksi toteutettiin Netvisor -liityntä Azure data-alustalle jonka yhteysavauksen ja testirajapinnan käyttöönotto vei kalenterissa eniten aikaa. Tämän jälkeen päästiin varsinaisen Korsisaaren analytiikan tietomallin kehittämiseen ja Power BI -pohjaisen Ready Business Analytics -ratkaisun sovittamiseen Korsisaaren tarpeisiin.  

Lopputulos

Korsisaari on jo pilottivaiheessa pystynyt varmistumaan että heidän tavoittelemansa hyödyt myös toteutuvat. Nyt tieto on ajantasaista ja tilannetta voi tarkastella haluamanaan ajankohtana sekä verrata kehitystä esimerkiksi liukuvasti 12 kuukauden ajalta. Nyt liiketoimintojen vetäjien ei tarvitse vaivata taloushallintoa tietojen ja tapahtumien selvittelyssä. Ratkaisu on jo nyt vähentänyt ”mutu-tuntumalla” tehtyjen päätösten määrää, kun liiketoimintojen vetäjät pystyvät seuraamaan liiketoimintojen taloudellista kehittymistä lähes ajantasaisesti myös eri tunnuslukujen avulla.

Kommentteja asiakkaalta

Pilottijakson päätteeksi konsernin luvut ovat nyt nähtävissä samalla kuin yhtiöidenkin luvut yhdellä näkymällä lähes reaaliajassa. Luvuista pääsee porautumaan tositetasolle, joka on paljastanut jonkin verran virheitä etenkin kustannuspaikkojen ja muiden seurantakohteiden kirjaamisissa

Petteri Mussalo, Korsisaari CFO

Yhteistyö on ollut sujuvaa ja mutkatonta Readyn asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyö laajenee nyt kattamaan Korsisaaren konsernianalytiikan myös noin 10 muun lähdejärjestelmän osalta.

Petteri Mussalo, Korsisaari CFO

Korsisaari Oy -yrityslogo
Asiakas
Korsisaari Oy
Toimiala
Kuljetuspalvelut
Tarjottu asiantuntemus
Ready Business Analytics