Leppäkoski – ketterä liiketoimintatiedon hallinta-alustaa

Leppäkoski Group -yrityslogo
Asiakas
Leppäkoski
Toimiala
Energia
Kokoluokka
47 M€
Tarjottu asiantuntemus
Azure Data Platform

Leppäkoski Groupin tavoitteena oli ottaa käyttöön modernit pilvipohjaiset tietovarastoarkkitehtuuripalvelut aiemman paikallisessa on-premises ympäristössä sijainneen keskitetyn tietovarastoratkaisun tilalle. Kehityksen ajurina toimii Leppäkoski-konsernin digistrategia, jonka keskiössä on eri liiketoimintojen digitaalisen infran ajanmukaistaminen ja ICT-palveluketjujen uudelleen määrittely.

Ready Solutions Oy energia-alan osaavana kumppanina on ollut mukana mahdollistamassa Leppäkoskelle nopean siirtymän kehityksestä tuotantokäyttöön.

Data-analytiikka

Moderni liiketoimintatiedon hallinta-alusta

Tämän hetken modernit liiketoimintatiedon hallintaratkaisut koostuvat erilaisista moduuleista, jotka on mahdollista kytkeä osaksi kokonaisratkaisua. Moduuleihin kuuluu erilaisia ETL-prosesseissa hyödynnettäviä työkaluja, jotka mahdollistavat monipuoliset datan jalostus ja käsittelytavat. Käytännössä erilaisiksi palveluiksi räätälöidyistä virtuaalipalvelimista koostuu modularisoitu, joustava ja kustannustehokas liiketoimintatiedon käsittely-ympäristö. Kapasiteettia voidaan nostaa ja laskea tarpeiden mukaisesti sekä sijoittaa sitä kulloistenkin tarpeiden mukaan.

Liiketoimintatiedon hallinta-alustan hyöty syntyy siitä, että se kattaa laajan osan organisaation liiketoimintaprosessien tuottamasta datasta. Liiketoimintaprosessit, niiden käsittämät asiat sekä näissä syntynyt data edustaa jatkuvuutta, kun taas yksittäisillä liiketoimintasovelluksilla on lyhyempi elinkaari. Huomioitavaa on kuitenkin, että tiedon hallinta-alusta ja järjestelmät eivät itsessään tuota lisäarvoa liiketoiminnalle. Tärkeää on ymmärtää liiketoiminnan käsittelemät tietosisällöt ja prosessit, jotka mallintamalla oikein voidaan tuottaa monistettavia ja ymmärrettäviä liiketoimintaa tukevia ratkaisuja.

Teknologiat

Leppäkosken uudistettu liiketoimintatiedon hallintaratkaisu on rakennettu mukaillen Microsoftin modernia tietovarastoarkkitehtuurimallia. Arkkitehtuuriin sisältyy useita teknologioita, kuten Azure SQL – tietokantapalvelu, Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage, Azure DevOps, Power BI sekä soveltuvin osin muita komponentteja. ETL-kehityksessä on pyritty käyttämään mahdollisimman paljon Azure Data Factory - työkalua, jonka graafinen käyttöliittymä on helposti uusien kehittäjien omaksuttavissa. Azure Data Factoryyn kehitettyjä tiedon jalostus- ja muuntoketjuja ei tarvitse yleensä erikseen dokumentoida, sillä työkalu dokumentoi prosessit suoraan kehityksen yhteydessä. Versiohallinta on hoidettu Azure DevOps - palvelua hyödyntäen.

Ketterää kehittämistä

Leppäkoski Group Oy:ssa, kehitystehtävissä toimiva projekti-insinööri, Klaus Iltanen oli kuullut Ready Solutions Oy:n tekemästä työstä energia-alalla ja pyysi auttamaan Leppäkoski-konsernin liiketoimintatiedon hallintaratkaisun kehittämisessä. Klausin mukaan Ready Solutionilla on syvä ymmärrys energiatoimialasta sekä energiayhtiön raportointitarpeista, jotka yhdistettynä ammattimaiseen tietovarasto-osaamiseen synnyttää nopeita ja vakuuttavia tuloksia. Ready Solutionin kanssa toiminta on ollut helppoa, läpinäkyvää ja tehokasta.

Jarkko Sahlman, Ready Solutions Oy:n projektipäällikkö, arvioi että Leppäkosken kanssa oli helppoa tehdä yhteistyötä, asiakkaalla on halu kehittää liiketoiminnan johtamistaan ja tämä onnistuu moderneilla työvälineillä.

Lisätietoja

Klaus Iltanen, projekti-insinööri, Leppäkoski Group Oy

Jarkko Sahlman, Principal Consultant, Ready Solutions Oy

Leppäkoski Group -yrityslogo
Asiakas
Leppäkoski
Toimiala
Energia
Kokoluokka
47 M€
Tarjottu asiantuntemus
Azure Data Platform