Napapiirin Energia ja Vesi – Tiedolla johtaminen

Neve Oy -yrityslogo
Asiakas
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Toimiala
Energia, Vesi
Kokoluokka
70 M€
Tarjottu asiantuntemus
Energia-, kaasu- ja vesitoimiala

Asiakkaamme liiketoimintatiedon kehittämisen avaimena on Ready Solutions Oy:n ymmärrys energialiiketoiminnasta ja sen tiedonhallinnasta.

Energiatoimija kaasu vesi

Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) on arktisen kiertotalouden monialakonserni, jonka palveluihin kuuluvat sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja sen palvelut, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, digitaaliset palvelut sekä kiertotalouden tuotteet. Napapiirin Energia ja Vesi konsernin laajuus hakee vertaistaan Pohjoismaissa. Toiminnan laajuudella ja erityisesti sen leveydellä on vaikutuksensa mm. tietojärjestelmien määrään ja sitä kautta myös järjestelmämuutoksia tapahtuu paljon.

Business Intelligence ja Neve

Neve on panostanut tiedolla johtamiseen ja liiketoimintojen jatkuvaan kehittämisen. Yhtenä merkittävänä lisäarvon tuottajana on Business Intelligence (BI), jonka tavoitteena on tukea liiketoimintojen kehitystä. BI-järjestelmä on laajasti henkilöstön päivittäisessä käytössä ja tukee liiketoimintojen ja prosessien kehittämistä ja ohjaamista. Ready Solutions Oy (RSO) on ollut Neven kumppani BI toiminnan kehittämisessä usean vuoden ajan, ja käytännön tekemistä organisoidaan yhdessä hiotulla toimintamallilla.

Tiedolla johtaminen on Nevellä kovassa nosteessa ja Ready Solutions on ollut meille oiva kumppani matkalla kohti aitoa tiedon hyödyntämistä ja liiketoiminnan kehittämistä. RSO on ollut sopivan joustava ja pystynyt vastaamaan hyvin meidän muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin. Konsulttien vahva toimialueosaaminen on myös helpottanut uusien BI-tarpeiden saattamista ideoista toimiviksi työkaluiksi.

Antti Lämsä, tiedonhallinnan asiantuntija

CASE: sähköverkoston nykykäyttö- ja jälleenhankinta-arvon laskenta

Sähköverkko-liiketoiminnan taloudellisena perustana on ymmärrys verkko-omaisuuden arvosta. Sen pohjalta tapahtuu mm. viranomaisen valvonta. Lähtötilanteessa laskenta toteutettiin operatiivisesta järjestelmässä muutamia kertoja vuodessa, mutta laskentatuloksia ei kuitenkaan pystynyt raportoimaan tarkalla tasolla, jolloin muutosten analysointia ei voitu tehdä hyvin. Ready Solutions toteutti Neven asiantuntijoiden kanssa laskentamallin, jossa verkostoarvo lasketaan päivittäin komponenttitasolla. Lisäksi laskennassa voidaan raportoida erikseen verkkotietojärjestelmään lisätyt ja siitä poistetut komponentit ja niiden arvo.

Ota yhteyttä!

Mikäli olet kiinnostunut liiketoimintatiedon hallinnasta energiatoimialalla tai haluat kysyä lisää yhteistyömallistamme Neven kanssa, niin ota yhteyttä!

Jarkko Sahlman, Johtava konsultti & partner

Jarkko.sahlman@readysolutions.fi

+358447237249

Lisätietoa energiatoimialan palveluistamme löydät Konsultointi -osiosta.

Neve Oy -yrityslogo
Asiakas
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Toimiala
Energia, Vesi
Kokoluokka
70 M€
Tarjottu asiantuntemus
Energia-, kaasu- ja vesitoimiala