Nokian kaupungin Ilmastovahti: Azure data-alustan ja Power BI:n avulla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Asiakas
Nokian kaupunki
Toimiala
Kuntatoimiala
Tarjottu asiantuntemus
Ready Analytics data-alusta

Tausta

Nokian kaupunki on sitoutunut seuraamaan päästöjään ja toteuttamaan toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Ilmastovahti on kaupungin tuottama palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden seurata kaupungin toimia kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Palvelu perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Hiilineutraali Nokia 2030 -tiekarttaan. Ilmastovahdin avulla voi seurata kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja kaupungin energiatehokkuustoimia.

Projekti

Projektissa ei tyydytty vain pistemäiseen ratkaisuun, vaan haluttiin varmistaa, että tiedot ovat käytettävissä myös muuhun data-analytiikkaan. Siksi päätettiin hyödyntää Azure data-alustaa, jonne kaupungin eri tietolähteitä kerätään yhdistelyä ja data-analytiikkaa varten. Tämä mahdollistaa joustavan ja monipuolisen tiedon hyödyntämisen.

Lopputulos

Varsinainen raportointivisuaali toteutettiin Power BI -pilvipalvelulla, ja se julkaistiin kaupungin nettisivuilla. Raportin muotoilussa kiinnitettiin erityistä huomiota saavutettavuusvaatimuksiin, jotta tieto olisi kaikkien ulottuvilla. Voit tutustua palveluun täällä: https://www.nokiankaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-hankkeet/hiilineutraali-nokia-2030/ilmastovahti/

Asiakkaamme kommentoi projektia seuraavasti: Kiitokset Readylle jälleen onnistuneesta projektista" -Mikko Koskela, Talousjohtaja

Asiakas
Nokian kaupunki
Toimiala
Kuntatoimiala
Tarjottu asiantuntemus
Ready Analytics data-alusta