Nordec – Konsernitasoinen data-alusta ja analytiikka teollisuudessa

Nordec-yrityslogo
Asiakas
Nordec Group Oyj
Toimiala
Teollisuus
Kokoluokka
700+ työntekijää
Tarjottu asiantuntemus
Ready Industrial Analytics

Tausta

Nordec Group Oyj on yksi johtavista teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa rakennushankkeissa. Yrityksellä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maissa, kuten Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Nordec toteutti yhteistyössä kanssamme data-analytiikkaprojektin, jonka päätavoitteena oli luoda kattava ja keskitetty data-alusta. Tämän projektin tavoitteena oli integroida yrityksen keskeiset toiminnot, kuten tuotanto, talous, henkilöstöhallinto, myynti ja projektit, yhteen kokonaisuuteen. Päämääränä oli tarjota täysi läpinäkyvyys yrityksen operatiivisiin toimintoihin, mahdollistaen päätöksenteon perustuvan reaaliaikaiseen ja luotettavaan tietoon sekä edistää jatkuvaa parantamista ja toiminnan tehostamista.

Toimitus

Data-alusta toteutettiin Microsoft Azure -alustalle, erityisesti hyödyntäen Azure Synapse Analytics -palvelua. Tämä palvelu tarjosi nopeat vasteajat ja mahdollisuuden skaalautua tarpeiden ja liiketoiminnan kasvaessa. Data-alustan keskeisiin tehtäviin kuuluivat integraatiot eri lähdejärjestelmiin, tietojen varastointi sekä ennen kaikkea tietojen prosessointi, joka mahdollisti tietojen yhdistämisen osaksi kattavaa yritystietomallia. Analyysia suoritettiin sekä Synapse Analyticsissa SQL:n ja Pythonin avulla että Power BI:ssa, jossa hyödynnettiin DAX-menetelmiä. Tietojen visualisointi toteutettiin myös Power BI -työkalulla. Projektin etenemistä nopeuttivat Readyn valmiit malliratkaisut. Teollisuuden tarpeisiin suunnattu Ready Industrial Analytics helpotti erityisesti tuotannon KPI-mittausten tekemistä, kun taas yleiskäyttöiset mallipohjat, kuten Ready Business Analytics ja Ready HR Analytics, nopeuttivat talous- ja henkilöstöhallinnon analytiikan kehittämistä.

Lopputulos

Projekti onnistui erinomaisesti ja valmistui suunnitellussa aikataulussa. Nordecilla on nyt käytössään yhtenäinen data-alusta, joka mahdollistaa reaaliaikaisen läpinäkyvyyden kaikkiin keskeisiin toimintoihin. Yrityksen päätöksentekoprosessit ovat tehostuneet entisestään, ja tieto on helposti saatavilla niille, jotka sitä tarvitsevat. Tärkeimpänä saavutuksena on, että pohja laajamittaiselle datan hyödyntämiselle tulevaisuudessa on luotu. Projekti osoitti, miten määrätietoinen ja tulevaisuuteen suuntaava yritys, kuten Nordec, voi saavuttaa merkittäviä edistysaskeleita hyödyntämällä data-analytiikkaa maksimaalisesti. Projektin onnistuminen oli seurausta tiiviistä yhteistyöstä asiakkaan kanssa, laadukkaasta suunnittelusta ja järjestelmällisestä toteutuksesta.

Asiakasnäkökulma

Etsimme kumppania, jolla on laaja-alaista osaamista analytiikkaympäristöistä sekä teknistä kykyä tukea analytiikkaratkaisujemme kehittämistä. Ready on todella osoittanut taitonsa luomalla toimivia ratkaisuja, jotka vastaavat rakennusteollisuuden data-analytiikan tarpeisiin.

Mikko Bergman, tietohallintojohtaja

Readyllä on erinomainen tekninen osaaminen Azure-data-alustasta ja kyky viimeistellä suuria kokonaisuuksia onnistuneesti. Yhteistyö oli joustavaa ja vaivatonta. Valmiit tukimallit toimivat hyvin, ja Ready pystyi nopeasti hahmottamaan järjestelmien datarakenteen.

Sampo Korppi-Tommola, kehitysjohtaja
Nordec-yrityslogo
Asiakas
Nordec Group Oyj
Toimiala
Teollisuus
Kokoluokka
700+ työntekijää
Tarjottu asiantuntemus
Ready Industrial Analytics