Väre – erikoissopimusten laskutusmoottori- ja sopimushallintaratkaisu

Väre-yrityslogo
Asiakas
Väre
Toimiala
Energia
Kokoluokka
170 M€
Tarjottu asiantuntemus
Energia-, kaasu- ja vesitoimiala

Ready Solutions Oy on ollut laajasti mukana liiketoimintatietojen hallinnassa neljän energiayhtiön muodostaessa Väre Oy:n. Ready Solutions on ollut toteuttamassa ratkaisuja tuntitasoista mittaustietoa hyödyntävistä liiketoimintaraporteista aina sähkön johdannaiskauppojen laskentaan.

Ready Solutions Oy:n osaaminen sähköliiketoiminnan prosesseista, käytännöistä ja tiedoista on tukenut meitä Väreen liiketoiminnan aloittamisessa. Ready Solutions on toteuttanut ratkaisut vastuullisesti ja itsenäisesti.

Juha Keski-Karhu, Toimitusjohtaja
Energiatoimiala verkosto kuvituskuva

Väre Oy

Väre Oy on Suomen neljänneksi suurin energiapalveluyhtiö, jolla on noin 250 000 asiakasta. Väre muodostui Savon Voima Oyj:n, Kuopion Energia Oy:n, Jyväskylän Energia Oy:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n energiapalveluliiketoimintojen yhdistyttyä. Väre Oy:lle liiketoimintatiedon hallinta on erittäin tärkeässä ja laajassa roolissa.

Case: yrityssopimusten hallinta

Suuryrityksillä sähkönmyynnin sopimusmallit ja laskutushinnan muodostaminen poikkeavat kuluttajatuotteista. Asiakkaiden hinta lasketaan sopimuskohtaisesti perustuen sähkön käyttöön, markkinahintoihin sekä tehtyihin hinnankiinnityksiin.

Projektin tavoitteena oli siirtää sopimukset yhtenäiseen muotoon Väreen yrityssopimusten hallintajärjestelmään sekä varmistaa laskutuksen oikeellisuus ja sopimustenhallinnan jatkuvuus.

Väre-yhtiön osakkailla oli kolme eri yrityssopimusten hallintaan käytettävää järjestelmää. Tämän lisäksi toimintatavat sekä tieto- ja sopimusmallit poikkesivat toistaan merkittävästi. Jo selvitysvaiheessa havaittiin, ettei kaikkien osakkaiden yrityssopimusmallien ominaisuuksia voitu hallita yhdessä järjestelmässä. Kustannustehokkaimpana ratkaisuna Ready Solutions toteutti projektin osana erikoissopimusten laskutusmoottorin ja sopimushallintatyökalun.

Projekti kokonaisuus onnistui hyvin ja kaikki projektille asetetut tavoitteet täyttyivät tiukassa ja pakottavassa aikataulussa.

Onnistumisen avain oli Ready Solutionsin syvä liiketoiminnan, järjestelmien ja datan ymmärrys. Ready Solutions hallitsi ja toteutti kokonaisuuden hyvin itsenäisesti, minkä ansiosta hanke ei kuormittanut juurikaan Väreen resursseja.

Mikäli olet kiinnostunut miten toteutimme projektin ja millaisia ratkaisuja voimme tarjota, niin ota yhteyttä energia-alan konsultoinnistamme vastaavaan partneriimme Jarkko Sahlmaniin.

jarkko.sahlman@readysolutions.fi

+358447237249

Lue lisää Väreestä!

Väre-yrityslogo
Asiakas
Väre
Toimiala
Energia
Kokoluokka
170 M€
Tarjottu asiantuntemus
Energia-, kaasu- ja vesitoimiala