Azuren Logic Apps: liiketoimintasäännöt liiketoimintaprosessissa

Analytiikan kehittäminen

Liiketoimintasäännöt

Mitä ovat liiketoimintasäännöt?

Liiketoimintasäännöt ovat joukko erilaisia määritelmiä tai rajoitteita, jotka liittyvät tiettyyn liiketoiminnan osa-alueeseen. Esimerkiksi liiketoimintaprosessissa voidaan määritellä, että aiemmat velvoitteiden laiminlyönnit estävät sopimuksenteon.

Logic Apps on Microsoftin pilvipalvelun Azuren palvelu erilaisten integraatioiden tekemisen, työnkulkujen käynnistämisen ja liiketoimintaprosessien suorittamisen tarpeisiin. Millaisia mahdollisuuksia Logic Apps tarjoaa nimenomaan liiketoimintasääntöjen suorittamiseen osana liiketoimintaprosessia? Alla olevassa kuvassa näkyy osa liiketoimintaprosessia.

Azure Logic Apps Liquid template 0

Työnkulku käynnistyy vastaanotetusta sanomasta, sen jälkeen sanoma käsitellään ja liiketoimintasäännöt suoritetaan sanomamuunnosaktiviteettina. Kannattaa huomioida, että tällainen muunnos edellyttää Logic Appsin integration account – toiminnallisuuden käyttöönottoa.

Liiketoimintasäännöt Liquid - templaattina

Liiketoimintasäännöt voidaan mallintaa Shopifyn alun perin julkaisemalla Liquid – templaatilla, jonka alkuperäinen rooli oli web – sivujen kehityksessä. Mutta liiketoimintasäännöt voidaan kuvata JSON – dokumenttiin Liquid – templaatin mukaisesti, kun halutaan tehdä JSON muunnos toiseen JSON muotoon.

Mallinnettavissa liiketoimintasäännöissä oletetaan lähdedatan sisältävän joukon muuttujia, joiden arvojen perusteella tehdään päätös tehdäänkö sopimus vai ei. Alla on kuva säännöistä, editorina on käytetty Visual Studio Codea Liquid – laajennoksen kera.

Liquid – laajennoksen Visual Studio Codeen voit ladata täältä.

Työnkulun sisältö

Työnkulun käynnistystapahtumaksi valittiin vastaanotettu sanoma, seuraavaksi sanoma käsitellään ja liiketoimintasäännöt suoritetaan. Viimeisessä vaiheessa sanoma palautetaan takaisin liiketoimintasääntöjen lopputuloksen kera.

Toki laajemmin ajatelleen liiketoimintaprosessiin liittyisi useampia erilaisia tietolähteitä ja tässä suoritetut liiketoimintasäännöt olivat varsin yksinkertaisia, monimutkaisessa tapauksessa haasteeksi voisi tulla noiden liiketoimintasääntöjen hallittavuus. Tässä esimerkissä säännöt muodostettiin koodieditorilla ja tämä ei välttämättä ole niin selkeää liiketoimintakäyttäjälle.

Työnkulun testaus

Liiketoimintasääntöjen toimivuus testattiin käyttämällä Postmania, vaaditun sanoman muodostaminen on helppoa ja tulokset näkyvät välittömästi.

Hieman toisilla parametriarvoilla saadaan toinen lopputulos.

Postmania on suhteellisen helppo käyttää tällaisten rajapintapalveluiden yksittäisten sanomien testaamiseen.

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Kunnan toiminnan kehittäminen data-analytiikan avulla
Tutustu tarinaan
Tekoälyavustettu OpenAI – sovelluskehitys Azuressa
Tutustu tarinaan
Energia-alan analytiikka
Tutustu tarinaan
Myynnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan
Markkinoinnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Kunnan toiminnan kehittäminen data-analytiikan avulla
Tutustu tarinaan
Tekoälyavustettu OpenAI – sovelluskehitys Azuressa
Tutustu tarinaan
Energia-alan analytiikka
Tutustu tarinaan
Myynnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan
Markkinoinnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan