Data Platform: turvaa salaisuutesi

Data Platform eli data-alusta

Data-alusta pystyy käsittelemään monenlaista dataa ja on yrityksen digitalisaatio - sekä analytiikkahankkeiden keskiössä.

Tässä kirjoituksessa käydään läpi muutamia tapoja millä data-alustan kehityksessä voidaan huomioida tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ei-toiminnallisia vaatimuksia.

Hyödynnä Azure Active Directory (AAD) ja RBAC täysimääräisesti

AAD ja Azure yhdessä mahdollistavat roolipohjaisen käyttöoikeuksien hallinnan (RBAC). Yksittäinen sovellustunnus tai käyttäjä lisätään sopivaan ryhmään, jonka kautta se saa valtuuksia RBAC – oikeuksiensa puitteissa.

Azure tarjoaa joukon standardirooleja sekä resurssikohtaisesti tiettyjä erikoistuneita rooleja, näissä on syytä huomioida periytyminen sekä se että annetaan riittävästi mutta ei liikaa oikeuksia erilaisiin resursseihin. Rooleja voi luoda myös itse.

Hyödynnä Azure Key Vault (AKV)

AKV on palvelu salaisuuksien, avainten ja sertifikaattien tallentamiseen erilaisten toimialojen tietoturva – ja tietosuojastandardien mukaisesti.

Kehittäjät voivat tallentaa AKV:hen erilaisina salaisuuksina vaikkapa Azure Data Factoryn (ADF) yhteysmääritykset johonkin on-premises tietokantapalvelimen tietokantaan. Käytännössä tällöin luodaan ADF:n puolelle linkki AKV:hen ja muita linkitettyjä resursseja määriteltäessä viitataankin suoraan määriteltyyn AKV – linkitettyyn resurssiin sekä tiettyyn salaisuuteen.

AKV:n oikeudet voidaan antaa AAD – tunnuksen tai ryhmän RBAC – roolien mukaisesti. Useimmille käyttäjille tai sovellustunnuksille riittänee, että ne voivat lukea salaisuuksia AKV:sta. Kehittäjillä voisi olla vaikkapa oikeus nähdä salaisuuden nimi mutta vain sovelluksella olisi oikeus lukea sen sisältö ja päästä kiinni tietolähteeseen.

Hyödynnä Azure virtuaaliverkkoja ja niiden aliverkkoja segmentointiin (VNet)

Virtuaaliverkolla ja sen aliverkoilla saadaan rakennettua segmentointia Azuren palveluiden kesken, esimerkiksi tiettyyn tiedontallennuspaikkaan ei olisi pääsyä tietyn virtuaaliverkon ulkopuolelta.

Tähän liittyy myös Microsoftin Azuressa suosiman Hub and Spoke – arkkitehtuurin hyödyntäminen.

Tietoliikenneyhteyksien rakentamisvaiheessa varmistetaan samalla että data liikkuu mahdollisimman nopeasti ja tietoturvallisesti hybridiympäristössä.

Minimoi käsiteltävien henkilötietojen määrä data-alustalla

Ehkä kaikkea henkilötietoa ei tarvitse tuoda data-alustalle ja toisaalta monesti riittää että suorat tunnistetiedot jätetään pois, tällöin data on luonteeltaan pseudonyymiä.

Puhtaasti tunnistamatonta anonyymiä dataa sisältävän tietojoukon tuottaminen on käsitteellisesti ja teknisesti hankalaa, on aina mahdollista että datan määrän kasvaessa ei pystytä täysin takaamaan tunnistamattomuutta, tästä hyvänä esimerkki ns. Netflix - tapaus jo vuosien takaa.

Muutenkin kannattaa hyödyntää organisaation tietosuojasta vastaavien osaamista sekä ohjeistusta henkilötietojen käsittelyssä. Huomaa että henkilöön liitettävissä olevat mittaustiedotkin ovat henkilötietoa, tosin luonteeltaan pseudonyymiä jos on tehty aiemman kohdan mukaisesti.

Suojaa käsiteltävät henkilötiedot data-alustalla

Data-alustalla tarvittava henkilötieto olisi hyvä suojata erilaisin teknisin keinoin, aiemmin mainittu AAD ja RBAC - yhdistelmä toimii joissain tapauksissa mutta tämän lisäksi on muitakin keinoja.

Azuren tietokantapalvelut (Azure SQL, Synapse) tarjoavat joukon teknisiä keinoja lisätä tietosuojaa henkilötietoja käsiteltäessä. Näitä ovat:

Kirjoittajasta

Asko Kauppinen

Asko Kauppinen on Ready Solutions Oy:n konsultti, jolla on vuosien kokemus erilaisista data-alustoista Teradatasta Azuren palveluihin.

asko.kauppinen@readysolutions.fi

+358451374850

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

D365 Finance + Power App = automatisoitu talouden raportointi
Tutustu tarinaan
Kuinka luoda ns. race chart eli kilpakuvaaja Power BI:lla
Tutustu tarinaan
Ennakoiva analytiikka – mitä hyötyä liiketoiminnalle?
Tutustu tarinaan
Datahub vs PSD2
Tutustu tarinaan
Azuren Logic Apps: liiketoimintasäännöt liiketoimintaprosessissa
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

D365 Finance + Power App = automatisoitu talouden raportointi
Tutustu tarinaan
Kuinka luoda ns. race chart eli kilpakuvaaja Power BI:lla
Tutustu tarinaan
Ennakoiva analytiikka – mitä hyötyä liiketoiminnalle?
Tutustu tarinaan
Datahub vs PSD2
Tutustu tarinaan
Azuren Logic Apps: liiketoimintasäännöt liiketoimintaprosessissa
Tutustu tarinaan