Fabric kapasiteetinhallinta

 Kustannusten muodostuminen Microsoft Fabricissa

Microsoft Fabric on kokonaisvaltainen analytiikkapalvelu, kustannusten muodostuminen tällaisessa palvelussa eroaa jossain määrin perinteisemmästä tavasta kehittää data-alustaa kokoelmalla erilaisia pilvipalvelusta kuten Microsoftin Azuresta löytyviä palveluita eli resursseja.

Mihin asioihin kustannuksissa kannattaa kiinnittää huomiota, tätä asiaa käsitellään tässä kirjoituksessa?

Kustannuskomponentit

Microsoft Fabricissa kustannusten muodostumiseen vaikuttaa haluttu suorituskykytaso eli Capacity Unit – taso (CU). Tarkemmin asiasta löytyy tästä. Eri työtilat voivat jakaa näitä kapasiteetteja, ja kapasiteetteja voidaan luoda esimerkiksi henkilötietojen maantieteelliseen käsittelyyn liittyen tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän lisäksi kustannuksia voi syntyä datan tallentamisesta OneLakeen sekä alueiden välisistä tiedonsiirroista. Myös tietyillä kapasiteettitasoilla on käyttäjillä oltava Power BI Pro – lisenssit.

Lopulta kustannuksia kuitenkin muodostuu eri lähteistä tavalla, joka muistuttaa perinteisempää data-alustaratkaisua.

Kapasiteettien hallinta

Microsoft Fabric palveluna on aina jonkun Entra ID – tenantin sisällä. Työtila eli workspace on looginen säilö erilaisia Fabricin resursseja.

Kapasiteetteja voidaan helposti hankkia osana Azuren tilauksia ja määrittää sijainti sopivaan Azure regioniin eli alueeseen. Tämän jälkeen kapasiteetteja voidaan ottaa työtilojen tasolla käyttöön. Halutessa kaikki työtilat voivat jakaa saman kapasiteetin.  

Kapasiteettien hallinnan automaatiot

Kapasiteettien hallintaan liittyviä potentiaalisia kustannussäästöjä tuovia sekä toisaalta suorituskyvyn takaavia potentiaalisia automaatioiden kohteita ovat kapasiteettien asettaminen lepotilaan sekä skaalaus. On huomioitava, että tietyllä suorituskykytasolla Fabric kapasiteetin skaalaus ylöspäin voi viedä jopa kolme tuntia aikaa. Power BI Premium tarjoaa jo lähtökohtaisesti mahdollisuuden automaattiseen skaalaukseen.

Microsoft Fabric Capacity Metrics App

Microsoftilta löytyy Fabric kapasiteettien monitorointiin suoraan Power BI – sovellus, tällä saadaan hyvin tilannekuva kapasiteettien käytöstä ja voidaan tunnistaa säästömahdollisuuksia tai pullonkauloja.

Metrics Appin asennus vaatii Capacity Admin – roolin mukaisia oikeuksia.

Miten lähteä liikkeelle Microsoft Fabricin kanssa?

Me Ready Solutions Oy olemme tehneet vuosia töitä asiakkaidemme Microsoftin Azuren palveluiden parissa, tiedämme erilaiset tarpeet analytiikalle ja tietolähteiden kirjon. Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja keskustellaan yhdessä siitä, miten Microsoft Fabric voisi auttaa organisaatiotasi yhtenäisen analytiikkaympäristön mahdollistajana!

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure – Viitekehys Azuren pilvipalveluiden käytön hyötyjen varmistamiseen
Tutustu tarinaan
Data-analyytikko tukiälyn eli Copilottien aikakaudella.
Tutustu tarinaan
Mitä on tekoälyavustettu sovelluskehitys? – Lisää tuottavuutta ohjelmistokehitykseen
Tutustu tarinaan
Microsoft Fabric ja Data Mesh
Tutustu tarinaan
Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure – Viitekehys Azuren pilvipalveluiden käytön hyötyjen varmistamiseen
Tutustu tarinaan
Data-analyytikko tukiälyn eli Copilottien aikakaudella.
Tutustu tarinaan
Mitä on tekoälyavustettu sovelluskehitys? – Lisää tuottavuutta ohjelmistokehitykseen
Tutustu tarinaan
Microsoft Fabric ja Data Mesh
Tutustu tarinaan
Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan