Mitä on tekoälyavustettu sovelluskehitys? – Lisää tuottavuutta ohjelmistokehitykseen

Tekoälyavustettu sovelluskehitys

Ohjelmistotuotteet ja tekoälypalvelut

Ajatuksellisesti voidaan jakaa erilaiset tekoälypalvelut useaan eri luokkaan:

  • Tuotteistetut tekoälypalvelut loppukäyttäjille, esimerkkinä M365 Copilot
  • Tuotteistetut tekoälypalvelut kehittäjille, esimerkkinä GitHub Copilot for Business
  • Tekoälypalvelut kehittäjille tekoälyominaisuuksien lisäämiseksi ohjelmistotuotteisiin, esimerkkinä Azure OpenAI Service
  • Tekoälyominaisuudet osana ohjelmistotuotetta, esimerkiksi taloushallinnon SaaS – ohjelmiston toteuttama ostolaskun automaattinen tiliöinti ilman sääntöautomaatikkaa

Tällä tavalla voidaan ajatella erilaisia käyttäjäryhmiä, jotka näitä tekoälypalveluita hyödyntävät roolinsa mukaisesti.

Tekoälyavustettu sovelluskehitys

Edellisen kohdan perusteella on siten luontevaa ajatella, että tekoälyavustettu sovelluskehitys tarkoittaa ohjelmistotuotteiden ja toimintamallien yhdistelmää, jossa kehittäjä hyödyntää automaattisesti syntyviä koodiehdotuksia osana sovelluskehittämistä.

Koodiehdotukset syntyvät joko kommenttien taikka koodiblokkien lisäämisen myötä, kehittäjä voi vaikuttaa näihin muokkaamalla tai hyväksymällä näitä ehdotuksia.

Myös erilaisten koosteiden tuottaminen organisaation dokumentoitujen käytäntöjen sekä koodivaraintojen pohjalta voisi ajatella olevan tekoälyavustettua sovelluskehittämistä, mutta toisaalta siinä lähestytään yleisempää tekoälypalveluiden maailmaa, jossa kuka tahansa loppukäyttäjän roolissa voi valtuuksiensa puitteissa tutkia näitä koosteita.

Suurimmat hyödyt saavutetaan, kun kehittäjäkokemus on huomioitu ja käytetyt työvälineet tukevat hyvin näiden tuotteistettujen tekoälypalveluiden hyödyntämistä kehittäjille.

Tekoälyavustetun sovelluskehityksen välttämättömyys

Uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia mutta samalla myös potentiaalisesti muuttuvat markkinoita, ei ole välttämättä edes selvää voiko vanhoilla toimintamalleilla taikka teknologioilla pysyä mukana kilpailussa.

Tekoälyavustetun sovelluskehityksen taloudelliset vaikutukset perustuvat pääasiassa tuottavuuden kasvuun sekä siihen että näillä on mahdollista pienentää kokemuksen merkitystä ainakin teknisessä mielessä. Molemmilla asioilla voi olla merkitystä kustannuskehitykseen joka asiantuntijatyössä teollisuusmaissa on ollut pääasiassa nousujohtoinen.

Tekoälyavustettuun sovelluskehitykseen voi lähteä mukaan kouluttamalla kehittäjiään näiden teknologioiden sekä toimintamallin yhdistelmään mutta samalla on huomioitava tietynlainen kustannusvaikutus. Useimmat tekoälytuotteet ovat käyttäjälisenssiperustaisia, joten kustannukset voivat kasvaa nopeasti. Oman tuotteistetun palvelun kehittäminen GenAI – teknologioilla voi houkuttaa, mutta riskinä on se, että oma teknologia on vanhentunut jo ennen kuin hanke on saatu loppuun.

Tekoälyavustettu sovelluskehitys ja vaatimustenmukaisuus

GenAI tai tekoälyavusteisia sovelluskehityksen teknologioita käyttöönottavan organisaation on syytä huomioida vaatimustenmukaisuus, tietosuoja sekä luottamuksellisen tiedon säilyttämiseen liittyvät velvoitteet. Osa tästä liittyy velvoittavaan lainsäädäntöön mutta sen lisäksi organisaatiolla on todennäköisesti erilaisia sopimuksellisia vastuita sopimuskumppaniensa suuntaan sekä toisaalta kaupallisia intressejä estää luottamuksellisen tiedon hallitsematonta leviämistä.

Organisaation antama ohjeistus on välttämätön mutta ei riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden huomioivalle tekoälyavustetulle sovelluskehitykselle, ohjeistus on myös pystyttävä toimeenpanemaan. Kehittäjien käyttötavat ja palveluntarjoajien sopimusehtojen on syytä olla linjassa organisaation toimintapolitiikkojen kanssa, muussa tapauksessa tiettyä palvelua ei yksinkertaisesti voi käyttää.

Esimerkki: GitHub Copilot for Business

Microsoftin omistaman GitHubin tarjoama palvelu GitHub Copilot for Business on organisaatioille hyödynnettävissä osana GitHub Enterprise Cloud – tilausta ja näin on mahdollista esimerkiksi hallita käyttäjien identiteettejä Enterprise Managed Users – toiminnallisuuksien kautta jos pääasiallinen identiteettipalvelu organisaatiolla on vaikka Microsoft Entra ID.

Tietosuojalainsäädännön näkökulmasta asiakasorganisaatio on rekisterinpitäjä ja GitHub taas käsittelijä, kehittäjien on saatava riittävä kuvaus henkilötietojensä käsittelyltä rekisterinpitäjältä eli työnantajaltaan. GitHub ei tietosuojakuvauksensa mukaan tallenna kyselyitä pidemmäksi aikaa kuin mitä koodiehdotusten luominen edellyttää, mutta erilaista loki – ja telemetriadataa kuitenkin tallennetaan sekä jaetaan Microsoftille.

Tekoälyavustetun sovelluskehityksen tulevaisuus

Jo tässä vaiheessa on helppoa nähdä, että nämä teknologiat ja toimintamallit muuttavat sovelluskehittämistä, luonnollisesti kehittämiseen liittyy muutakin kuin tekninen näkökulma. Mutta tekoälypalvelut muuttavat myös yhteistyön ja kommunikaation muotoja modernissa työelämässä.

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Mitä on riskienhallinnan analytiikka?
Tutustu tarinaan
Tekoäly luo arvoa asiakaskohtaamisissa
Tutustu tarinaan
Käytännöllistä tiedonhallintaa ja tiedon johtamista
Tutustu tarinaan
Tietomallit osana informaatioarkkitehtuuria
Tutustu tarinaan
Lakehouse – alusta vai tietovarasto moderniin analytiikkakehitykseen?
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Mitä on riskienhallinnan analytiikka?
Tutustu tarinaan
Tekoäly luo arvoa asiakaskohtaamisissa
Tutustu tarinaan
Käytännöllistä tiedonhallintaa ja tiedon johtamista
Tutustu tarinaan
Tietomallit osana informaatioarkkitehtuuria
Tutustu tarinaan
Lakehouse – alusta vai tietovarasto moderniin analytiikkakehitykseen?
Tutustu tarinaan