Onko tekoälyn hyödyntämisestä vielä(kään) konkreettista hyötyä kilpailukyvylle?

Jo vuosia on puhuttu, että tekoälyn (AI) hyödyntäminen mullistaisi teollisen tuotannon ja palvelut lisäämällä tehokkuutta ja tuottavuutta. Missä ne konkreettiset hyödyntämismahdollisuudet sitten oikein piilevät?

Tämä kysymys on meitäkin suuresti kiinnostanut. ChatGPT:n julkaisu on tuonut tekoälyn mahdollisuudet kaikkien kokeiltavaksi. Mutta ChatGPT on vain yksi tekoälyn alue. Siksi olemme käsitelleet aiheetta aktiivisesti asiakkaidemme kanssa erilaisissa työpajoissa ja hankkeissa. Näissä olemme jättäneet hypetyksen pois ja pyrkineet löytämään osa-alueita, joissa on saavutettavissa konkreettisia hyötyjä melko nopeasti. Tältä pohjalta olemme tunnistaneet mm. seuraavia ajankohtaisia mahdollisuuksia:

  1. Laadunvalvonta: Tekoälyä hyödyntävät tarkastusjärjestelmät voivat nopeasti ja tarkasti tunnistaa tuotteiden viat, parantaa laatua ja vähentää jätettä. Prosessiteollisuudessa on hyödynnetty konenäköä jo pitkään ja nyt siihen on liitetty myös tekoälyä parantamaan tarkkuutta. Laadunvalvonnan hyödyntämismahdollisuudet ovat lisääntyneen järjestelmätiedon myötä laajenemassa esim. vikojen ja reklamaatioiden juurisyiden automatisoituun analysointiin.
  2. Toimitusketjun optimointi: Tekoäly voi analysoida tietoja lukuisista (avoimista) lähteistä tunnistaakseen pullonkauloja ja optimoidakseen toimitukset ja materiaalivirran, mikä lyhentää läpimenoaikoja ja parantaa tehokkuutta. Myös toimitusketjun riskien ja häiriöiden ajantasainen tunnistaminen on nousemassa tärkeäksi asiaksi muuttuneessa globaalissa tilanteessa.
  3. Prosessin optimointi: Tekoäly voi analysoida tuotantoprosessien tietoja löytääkseen parannusmahdollisuudet, kuten tehottomuuden tunnistamisen tai laitteiden optimaalisten asetusten tunnistamisen. Yksittäisien laitteiden toiminnan optimoinnin sijaan suurempia mahdollisuuksia tarjoaa samankaltaisten henkilökäyttöisten tuotantolaitteiden tuotoksen vertaaminen. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla vaikkapa maalämmön porauskaluston tuottavuuden analysointi. Erilaisilla parametreilla ajettuna porausmetreissä tunnissa voi olla suuria eroja.

Yllä oleva ei siis ole kaiken kattava listaus. Kaiken kaikkiaan tekoälyllä on potentiaalia parantaa merkittävästi tehokkuutta ja tuottavuutta tuotannossa ja palveluissa. Näyttää siltä, että tekoälyn hyödyntämiseen on todella löytymässä konkreettisia alueita ja ottamalla tekoälytekniikoita käyttöön yritykset voivat tukea yhdellä uudella tavalla kilpailukykyään yhä digitaalisemmassa maailmassa.

Kirjoittajasta:

Esa Satola vastaa liiketoiminnan kehittämisestä.

Tutustu myös:

Ready AI Apps -työpaja; tunnista nopeasti organisaatiosi mahdollisuudet tekoälyn hyödyntämiseen!

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan
Mikä on Microsoft Fabric?
Tutustu tarinaan
Mitä on optimointi?
Tutustu tarinaan
Ready Solutions kasvaa
Tutustu tarinaan
Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan
Mikä on Microsoft Fabric?
Tutustu tarinaan
Mitä on optimointi?
Tutustu tarinaan
Ready Solutions kasvaa
Tutustu tarinaan
Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan