Data Platform: modernit ratkaisut

Tiedonhallinta liiketoiminnassa

Organisaation toiminnan keskiössä ovat liiketoimintaprosessit ja niihin liittyvät asiat, prosessi – sekä käsitemallinnus ovat sen vuoksi hyviä tapoja kuvata liiketoimintaa.

Tiedonhallinta on eräs organisaation mahdollistavista liiketoimintaprosesseista taikka sitten osana kaikkia liiketoimintaprosesseja, tavoitteena kuitenkin sen varmistaminen, että on olemassa resursseja johtaa sekä kehittää liiketoimintaa.

Joskus liiketoiminnassa ajatellaan asioita liikaa sovellusnäkökulmasta, että tietyn ajanhetken sovellukset suorittavat näitä liiketoimintaprosesseja, kun oikeasti kuitenkin organisaation prosessit ja data ovat näitä yksittäisiä sovelluksia pysyvämpiä.       

Muuttuvat integraatiotyylit

Uudet teknologiat, datamäärien kasvu sekä eräajoikkunan pienentyminen vaikuttavat tapoihin toteuttaa integraatioita. Perinteinen tapa kierrättää dataa integraatiopalvelimen kautta ei ole enää näissä olosuhteissa toimiva.

Tunnettu konsultti Rick van der Lans kirjoitti jo aiemmin miten erilaiset integraatiotavat muuttuvat. Ehkä aito reaaliaikaisuus / sanomapohjaisuus taikka replikointi ei ole vielä lyönyt täysin läpi vaikka onkin kovasti yleistynyt 2020 - luvulla.

Modernit data-alustat

Moderni data platform eli data-alusta pystyy käsittelemään monenlaista dataa, se voi myös olla hybridi, jossa on Data Lake – tyyppisiä osia yhdessä relaatiomallin mukaisen osan kanssa. Moderni data-alusta voi olla on-premises tai sitten yhä useammin kokoelma erilaisia pilvipalveluita. Jos data platform koostuu erilaisista PaaS – osista, niin pilvipalveluiden tarjoajan vastuulle siirtyy paljon siitä teknisestä infrastruktuurista, joka on-premises mallissa on organisaatiolla itsellään.

Modernilla data-alustalla pitäisi olla kyky käsitellä saapuvaa dataa ilman että sitä ensin pitää siirtää alustan ulkopuolelle muokkausta ja latausta varten. Jos data-alusta ostetaan palveluna, niin alustan resurssit ovat helpommin skaalattavissa. Pilvipalveluiden suurin hyöty tulee joustavuudesta, rahaa kaikesta kehittämisestä sekä käytetyistä infrapalveluista joutuu joka tapauksessa maksamaan. Kokeneen kehittäjätiimin palkkakustannukset ovat joka tapauksessa suurin kuluerä, jolloin on järkevää automatisoida sekä käyttää lähes valmiita komponentteja.

Microsoftin data platform - palvelut

Microsoftilla on erittäin vahva tarjoama erilaisia Azuren datapalveluita ja uskomme että monet organisaatiot hyötyvät näiden laajasta käyttöönotosta. Ready Solutions Oy on Microsoftin Partner Data Analytics ja Data Platform alueilla.

Azuren palveluihin perustuvan data-alustan arkkitehtuuri perustuu moneen palveluun, Azure Storage toimii siinä usein raakadatan landing – alueena sekä pitkäaikaisvarastoinnin alueena. Tietovarastopalveluina tarjoavat joko Azure Synapse Analyticsin Dedicated / Serverless SQL Pool tai Azure SQL. BI - välineenä tunnettu Power BI on taas ollut data visualisoinnin markkinajohtaja jo useiden vuosien ajan tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan.

Kirjoittajasta

Kirjoittaja on Ready Solutions Oy:n Senior Consultant ja partner, jolla on vuosien kokemus erilaisista data-alustoista ja CDV2.0 – sertifiointi.

Asko.kauppinen@readysolutions.fi

+358451374850

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan
Mikä on Microsoft Fabric?
Tutustu tarinaan
Mitä on optimointi?
Tutustu tarinaan
Ready Solutions kasvaa
Tutustu tarinaan
Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan
Mikä on Microsoft Fabric?
Tutustu tarinaan
Mitä on optimointi?
Tutustu tarinaan
Ready Solutions kasvaa
Tutustu tarinaan
Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan