Ennakoiva analytiikka – mitä hyötyä liiketoiminnalle?

Organisaation kyky ennakoida tulevaisuutta sekä optimoida liiketoimintaprosessejaan ovat keskeisiä kyvykkyyksiä suurten muutosten keskellä.

Mitä on ennakoiva analytiikka?

Ennakoivalla analytiikalla tarkoitetaan menetelmiä, joissa organisaation hallussa olevan datan sekä erilaisten menetelmien avulla ennakoidaan joko tulevaisuuden tapahtumia tai voidaan saada tietoa siitä mitä olisi voinut tapahtua menneen datan perusteella jos tiettyjen taustamuuttujien jakauma olisi ollut tietynlainen.

Ennakoivaa analytiikka voidaan hyödyntää hyvin laajasti eri toimialoilla tai yksittäisen organisaation kohdalla sen eri liiketoimintaprosessien suhteen.

Käytännössä ennakoiva analytiikka on vain yksi uusi väline liiketoiminnan kehittämisessä sekä johtamisessa.

Mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa?

Finanssisektorilla sovellusalueita ovat riskiperusteinen hinnoittelu, erilaiset compliance – velvoitteiden asettamat tarpeet ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä sekä toisaalta riskienhallinta.

Talousprosessien osalta ennakoiva analytiikka mahdollistaa ostolaskujen automatisoidun ja riskiperusteisen käsittelyn ja vaikkapa erilaisten kassavirtaennusteiden automatisoidun tuottamisen.

Energia-alalla hinnoittelu, riskienhallinta sekä omaisuuden ennakoiva kunnossapito ovat tyypillisiä käyttökohteita.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä ennakoivan analytiikan sovelluskohteista.

Miten ennakoivaa analytiikkaa voidaan kehittää?

Ennakoivan analytiikan kehittäminen on liiketoimintaosaamista, tiedonhallintaa sekä menetelmäosaamista vaativa kokonaisuus. Usein tarvittavat tietolähteet ovat hajanaisia, niiden integrointi ja yhdenmukaistaminen mallinnuskelpoiseksi dataksi voi viedä aikaa.

Organisaatioilla saattaa olla resurssivajetta erityisesti tiedonhallinnan sekä integraatioiden osalta, joten osaavan kumppanin kanssa alkuunlähtö on helpompaa kuin pyrkiä tekemään kaikki yksin.

Liiketoimintaosaamista tarvitaan siinä kun määritellään mitä lähdetään kehittämään, ennakoivan analytiikan projektin lopputuloksen hyödyllisyyden ennuste on huono jos tätä liiketoiminnallista lähtökohtaa ei ole huomioitu. Modernit pilvipalvelut mahdollistavat paljon asioita mutta jokaisen investoinnin pitäisi kuitenkin tuottaa hyötyjä.

Lisätietoa ennakoivasta analytiikasta

-Onko analytiikka sovelluskehitystä vai liiketoimintaa?

-Energiankulutuksen joustosta

-Ennustetietokanta

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan
Onko tekoälyn hyödyntämisestä vielä(kään) konkreettista hyötyä kilpailukyvylle?
Jo vuosia on puhuttu, että tekoälyn (AI) hyödyntäminen mullistaisi teollisen tuotannon ja palvelut lisäämällä tehokkuutta ja tuottavuutta. Missä ne konkreettiset hyödyntämismahdollisuudet sitten oikein piilevät?
Tutustu tarinaan
Johdatko toimintaasi tietoon perustuen?
Tutustu tarinaan
The effect of preconceptions on the results of machine learning
The use of machine learning and artificial intelligence offers many possibilities, such as the improvement of medical treatment and diagnosis, identifying potential safety hazards, and advancing scientific research. However, when used inappropriately, data models can also perpetuate inequality or cause people and companies to focus on improving metrics to the detriment of actual performance.
Tutustu tarinaan
Organisaation hierarkian hallintaratkaisu Microsoft Power Platformia hyödyntäen 
Yleinen tilanne varsinkin suuremmissa yrityksissä on se, että olemassa olevat ERP-, henkilöstö- taikka taloushallinnon ohjelmistot tarjoavat mahdollisuuksia hierarkioiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Mutta entä jos valmiit ratkaisut eivät tue yrityksen tarvetta, taikka toimivat turhan kankeasti käyttötarkoitukseen?
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan
Onko tekoälyn hyödyntämisestä vielä(kään) konkreettista hyötyä kilpailukyvylle?
Jo vuosia on puhuttu, että tekoälyn (AI) hyödyntäminen mullistaisi teollisen tuotannon ja palvelut lisäämällä tehokkuutta ja tuottavuutta. Missä ne konkreettiset hyödyntämismahdollisuudet sitten oikein piilevät?
Tutustu tarinaan
Johdatko toimintaasi tietoon perustuen?
Tutustu tarinaan
The effect of preconceptions on the results of machine learning
The use of machine learning and artificial intelligence offers many possibilities, such as the improvement of medical treatment and diagnosis, identifying potential safety hazards, and advancing scientific research. However, when used inappropriately, data models can also perpetuate inequality or cause people and companies to focus on improving metrics to the detriment of actual performance.
Tutustu tarinaan
Organisaation hierarkian hallintaratkaisu Microsoft Power Platformia hyödyntäen 
Yleinen tilanne varsinkin suuremmissa yrityksissä on se, että olemassa olevat ERP-, henkilöstö- taikka taloushallinnon ohjelmistot tarjoavat mahdollisuuksia hierarkioiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Mutta entä jos valmiit ratkaisut eivät tue yrityksen tarvetta, taikka toimivat turhan kankeasti käyttötarkoitukseen?
Tutustu tarinaan