Ennakoiva analytiikka – mitä hyötyä liiketoiminnalle?

Organisaation kyky ennakoida tulevaisuutta sekä optimoida liiketoimintaprosessejaan ovat keskeisiä kyvykkyyksiä suurten muutosten keskellä.

Mitä on ennakoiva analytiikka?

Ennakoivalla analytiikalla tarkoitetaan menetelmiä, joissa organisaation hallussa olevan datan sekä erilaisten menetelmien avulla ennakoidaan joko tulevaisuuden tapahtumia tai voidaan saada tietoa siitä mitä olisi voinut tapahtua menneen datan perusteella jos tiettyjen taustamuuttujien jakauma olisi ollut tietynlainen.

Ennakoivaa analytiikka voidaan hyödyntää hyvin laajasti eri toimialoilla tai yksittäisen organisaation kohdalla sen eri liiketoimintaprosessien suhteen.

Käytännössä ennakoiva analytiikka on vain yksi uusi väline liiketoiminnan kehittämisessä sekä johtamisessa.

Mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa?

Finanssisektorilla sovellusalueita ovat riskiperusteinen hinnoittelu, erilaiset compliance – velvoitteiden asettamat tarpeet ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä sekä toisaalta riskienhallinta.

Talousprosessien osalta ennakoiva analytiikka mahdollistaa ostolaskujen automatisoidun ja riskiperusteisen käsittelyn ja vaikkapa erilaisten kassavirtaennusteiden automatisoidun tuottamisen.

Energia-alalla hinnoittelu, riskienhallinta sekä omaisuuden ennakoiva kunnossapito ovat tyypillisiä käyttökohteita.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä ennakoivan analytiikan sovelluskohteista.

Miten ennakoivaa analytiikkaa voidaan kehittää?

Ennakoivan analytiikan kehittäminen on liiketoimintaosaamista, tiedonhallintaa sekä menetelmäosaamista vaativa kokonaisuus. Usein tarvittavat tietolähteet ovat hajanaisia, niiden integrointi ja yhdenmukaistaminen mallinnuskelpoiseksi dataksi voi viedä aikaa.

Organisaatioilla saattaa olla resurssivajetta erityisesti tiedonhallinnan sekä integraatioiden osalta, joten osaavan kumppanin kanssa alkuunlähtö on helpompaa kuin pyrkiä tekemään kaikki yksin.

Liiketoimintaosaamista tarvitaan siinä kun määritellään mitä lähdetään kehittämään, ennakoivan analytiikan projektin lopputuloksen hyödyllisyyden ennuste on huono jos tätä liiketoiminnallista lähtökohtaa ei ole huomioitu. Modernit pilvipalvelut mahdollistavat paljon asioita mutta jokaisen investoinnin pitäisi kuitenkin tuottaa hyötyjä.

Lisätietoa ennakoivasta analytiikasta

-Onko analytiikka sovelluskehitystä vai liiketoimintaa?

-Energiankulutuksen joustosta

-Ennustetietokanta

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan
Mikä on Microsoft Fabric?
Tutustu tarinaan
Mitä on optimointi?
Tutustu tarinaan
Ready Solutions kasvaa
Tutustu tarinaan
Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Tekoälyn käytännön sovellukset
Tutustu tarinaan
Mikä on Microsoft Fabric?
Tutustu tarinaan
Mitä on optimointi?
Tutustu tarinaan
Ready Solutions kasvaa
Tutustu tarinaan
Avoimen datan hyödyntäminen automaattisesti Power BI:tä käyttäen
Tutustu tarinaan