Energia-alan analytiikka

Mindmap-kuvio energia-alan analytiikan kohdealueesta

Energia-alan analytiikka on data-analytiikan toimialakohtaista soveltamista

Energia-alan analytiikka on data-analytiikan osa-alue, jossa soveltamiskohteena on erityisesti tälle toimialalle tyypilliset kokonaisuudet.

Energia-alaan liittyy useita erilaisia mielenkiintoisia ilmiöitä, joissa kussakin on toisistaan hieman poikkeavat liiketoiminnalliset kysymyksensä. Jopa yhdessä keskikokoisessa energiayhtiössä voi ajatella olevan laajemman organisaation sisällä useita erilaisia liiketoimintamalleja, jos se sisältää kaikki perinteiset liiketoimintayksiköt tuotannosta verkkopalveluiden kautta aina sähkön ja lämmön vähittäismyyntiin.

Energia-alan analytiikan kohteista

Alla olevaan kuvioon on koottu yhteen erilaisia soveltamisalueita energia-alan data-analytiikalle.

Mindmap-kuvio energia-alan analytiikan kohdealueesta

Jokaista näistä käsitellään erikseen seuraavissa luvuissa, kuitenkin niin että talouden, riskienhallinnan ja HR:n osa-alueisiin liittyviä käyttötapauksia ei huomioida.

Mittausdatan hyödyntäminen energia-alan data-analytiikassa

Karkeasti yleistäen voisi sanoa, että vähintään 98% toimialan datamääristä liittyy erilaisiin mittausdatoihin, muiden osa-alueiden merkitys on pienempi puhtaassa datan volyymimielessä. Mittausdataa kertyy monesta eri liiketoimintayksiköstä kaasun, lämmön ja sähkön alueilta. Mittausdatan hyödyntäminen edellyttää keinoja käsitellä sitä laajassa mittakaavassa ja tuottaa ennusteita käyttötarkoitus huomioiden.

Energia-alalla mittausdataa kertyy mm asiakkaiden kulutuksen tai tuotannon kohteilla olevista käyttöpaikoista, sama asiakas voi olla energian vähittäismyyjän näkökulmasta sekä kuluttaja että tuottaja. Esimerkiksi sähkön vähittäismyyjän pitäisi pystyä ennakoimaan omien tuottaja – kuluttaja-asiakkaidensa tuottama energia jottei se joudu vastaamaan ennustevirheestään.

Asiakkuuksien analytiikka

Asiakkuuksiin, B2B sekä B2C mielessä, kohdistuva data-analytiikka energia-alalla tarjoaa mahdollisuuksia ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä sekä tuottaa asiakasymmärrystä liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen.

Sovellusalueita voivat olla asiakaskokemuksen mittaaminen eri palvelukanavissa tapahtuvien kontaktien perusteella sekä asiakaskokemuksen vaikutukset asiakaspysyvyyteen, asiakaskannattavuus sekä muut sovelluskohteet.

Omaisuudenhallinnan analytiikka

Energia-alalla tehdään jatkuvasti suuria investointeja sekä verkostoihin että tuotanto-omaisuuteen, näiden kokonaistilanne on mahdollista tuoda esille modernein välinein.

Rakennuttajalle investointien tehokkuus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä toimialan viitearvoihin voi olla merkittävä asia, jokainen organisaatio kuitenkin suunnittelee asioita omista lähtökohdistaan, vaikka sääntelymallit olisivatkin jaettuja yli organisaatiorajojen.

Energia-alan lisäksi sama koskee pitkälti myös vesihuoltoa, siellä toiminnan keskiössä on rakennuttaminen ja verkosto-omaisuuden nykytilan ymmärtäminen.

Energiantuotannon data-analytiikka

Energiantuotanto tarkoittaa käytännössä lämmön ja / tai sähkön tuotantoa käyttäen lähteenä erilaisia polttoaineita sekä nykyään yhä enemmän muiden prosessien hukkalämpöä taikka suoraan sähköä.

Erilaiset tuotantoon liittyvät analyysit sekä toiminnan tuottavuuden kehityksen seuranta ovat keskeisiä energiantuotannon analytiikassa.

Energian vähittäismyynnin data-analytiikka

Energian vähittäismyynnin data-analytiikka kattaa sähkön, kaasun ja lämmön myynnin asiakkaille. Lähteenä kaikille näille energiatuotteille on joko oma paikallinen tuotanto, tukkumarkkinoilta ostettu tuotanto taikka jopa muiden asiakkaiden tuottamat prosessien sivutuotteet.

Vähittäismyyjän täytyy sovittaa omat tuoterakenteensa ja hinnoittelunsa sopimaan hyvin yhteen hankintansa kanssa, joissain tapauksissa vähittäismyyjä voi suojata hankintaansa liittyviä kustannuksia, mutta usein sen täytyy hinnoittelulla tai riskien siirtämisellä loppuasiakkaille huomioida sellaiset riskit, joita se ei voi suoraan suojata käyttämällä vaikkapa rahoitusmarkkinoilla suoraan tarjolla olevia instrumentteja.

Vähittäismyynnin ja asiakkuuksien data-analytiikalla on vahvoja yhtymäkohtia, mallinnustulokset asiakasmäärien kehityksestä voivat vaikuttaa vahvasti siihen, miten vähittäismyyntiä vastaavaa hankintaa suojataan tai hinnoitellaan. Tai mitä tuotteita tarjotaan asiakkaille.

Mittaustiedonhallinta, mittaustiedon data-analytiikka ja energian vähittäismyynti ovat hyvin tiukasti kytköksissä toisiinsa.

Energia-alan analytiikka ja toiminnan kehittäminen

Ready Solutionin edistyneen analytiikan – palvelut, pilvipalvelut sekä data-alustojen kehittämisen palveluiden avulla on mahdollista ottaa käyttöön erilaisia energia-alan analytiikan menetelmiä sekä ennustemalleja, joilla voidaan optimoida prosesseja kun taustalla oleva ennustekoneisto on tuottanut kunkin liiketoimintaprosessin osalta tarvittavat ennusteet.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi, ole rohkeasti yhteydessä!

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Kunnan toiminnan kehittäminen data-analytiikan avulla
Tutustu tarinaan
Tekoälyavustettu OpenAI – sovelluskehitys Azuressa
Tutustu tarinaan
Myynnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan
Markkinoinnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan
Mitä on aikasarja-analyysi ja ennustaminen?
Tutustu tarinaan

Lisää ajankohtaisia julkaisuja:

Kunnan toiminnan kehittäminen data-analytiikan avulla
Tutustu tarinaan
Tekoälyavustettu OpenAI – sovelluskehitys Azuressa
Tutustu tarinaan
Myynnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan
Markkinoinnin data-analytiikka
Tutustu tarinaan
Mitä on aikasarja-analyysi ja ennustaminen?
Tutustu tarinaan